A treia ediție a Conferinței internaţionale „Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference”

Pentru a face auzită vocea cercetătorilor în cadrul Procesul Bologna și a continua dialogul între cercetători și decidenții politici privind noile tendințe la nivel global, cât și asupra viitorului Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA) la nivel particular, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) împreună cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Ministerul Educației Naționale (MEN) organizează a treia ediție a Conferinței Internaționale a Cercetătorilor Bologna “Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference (FOHE-BPRC 2017), în perioada 27 – 29 noiembrie 2017 la București.

Până în prezent au fost organizate doua ediții ale Conferinței Cercetătorilor Bologna, în octombrie 2011, respectiv noiembrie 2014. Astfel, Conferința a devenit un punct de reper printre cei interesați de Spațiul European al Învățământului Superior, respectiv evoluția Procesului Bologna. Mai mult, la fiecare dintre cele două ediții anterioare, articolele științifice prezentate de către cei prezenți la eveniment au fost publicate în volume de cercetare la editura Springer, precum şi distribuite participanților la Conferințele Ministeriale din 2012 şi 2015. Volumele Springer aferente primei ediții a conferinței se află printre cele mai solicitate 25% volume online publicate de editura Springer , iar volumele obținute ca urmare a ediției 2014 sunt disponibile în regim open access  tuturor celor interesați. Având în vedere că această conferință a ajuns la cea de-a treia ediție, organizatorii au început și dialogul cu Clarivate Analytics (anterior Thompson Reuters) în vederea indexării conferinței.

Mesajul cercetătorilor către factorii decidenți implicați în elaborarea politicilor publice va fi transmis plenului Conferinței Ministeriale din Paris, în 2018.

Această ediţie abordează tematici de interes general pentru învățământul superior de la nivel internațional, precum:

Internaționalizarea educației în contextul provocărilor globale (Bologna Process and the wider world of Higher Education)

  • Coordonator tematic: Hans de Wit, Director al Center for International Higher Education, Boston College
  • Sub-tematici prezentate în articole: politici naționale de internaționalizarea educației, colaborări inter-instituționale, efectele procesului Bologna asupra asigurării calității în statele ex-sovietice, impactul Procesului Bologna în alte regiuni, etc.
Echitatea şi dimensiunea socială în învățământul superior (Social dimension within a quality oriented higher education system)
  • Coordonator tematic: Jamil Salmi, Expert învățământ terțiar
  • Sub-tematici prezentate în articole: echitatea și incluziunea în învățământul superior, accesul la educație al studenților din grupuri defavorizate, importanța serviciilor suport, tipologii ale sistemelor de admitere în învățământul superior din perspectiva echității, acces și echitate pentru emigranți, etc.
Viitorul Procesului Bologna (Twenty years of Bologna and a decade of EHEA: what’s next?)
  • Coordonatori tematici: Sjur Bergan, Coordonator Departamentul Educație, Consiliul Europei; Ligia Deca, Consilier de Stat, Departamentul Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială
  • Sub-tematici prezentate în articole: implementarea liniilor de acțiune Bologna în viitor, guvernanța Procesului Bologna, provocări în contextul a 20 de ani de proces, libertatea academică versus autonomia instituțională, Procesul Bologna și inițiative similare în restul lumii, etc.
Instrumente noi și îmbunătățite de transparență (Transparency Tools – impact and future developments)
  • Coordonator tematic: Ellen Hazelkorn. Director Departament Politici Educaționale, Dublin Institute of Technology
  • Sub-tematici prezentate în articole: impactul instrumentelor de transparență asupra guvernanței și politicilor din învățământul superior, inițiative dezvoltate în diverse regiuni ale lumii, provocări de viitor ale instrumentelor de transparență, din perspectiva calificărilor non-formale și a accesului la învățământului superior, etc.
Modele de finanțare și guvernanță (Financing and Governance)
  • Coordonator tematic: Liviu Matei, Prorector, Central European University
  • Sub-tematici prezentate în articole: guvernanță instituțională, eficiență operațională a universităților, noi abordări ale finanțării învățământului superior, exemple de bune practici în statele europene, etc.
Programul detaliat al evenimentului este disponibil aici: http://fohe-bprc.forhe.ro/ 
Cei interesați să asiste la prezentări și să ia parte la dezbateri sunt invitați să se înscrie până cel târziu, luni, 20 noiembrie 2017.Persoana de contact UEFISCDI:
Cezar Hâj
E-mail: fohe@uefiscdi.ro, cezar.haj@uefiscdi.ro 

https://uefiscdi.ro/a-treia-editie-a-conferintei-internationale-future-of-higher-education-bologna-process-researchers-conference
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.7112, O: 436]