Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet de informatii_Premiere articole_2014


•    Pachet de informatii (aprobat prin Ordinul MEN Nr. 641/17.11.2014)
 
•    Cererea de finantare:

Sectiunea 1: Informatii despre articol si autori
(se completeaza doar in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 2: Validarea si printarea Cererii de premiere
 
Sectiunea 3: Incarcarea Cererii de premiere semnata si scanata
(cererea de finantare din sectiunea 2 printata, semnata de autori, scanata in format.pdf se incarca in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)
 
Sectiunea 4: Finalizarea cererii de premiere


Premiere articole publicate in 2013 care nu au mai beneficiat de premiere

•    Pentru articolele publicate in reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de factorul de impact al acestora (IF)
 
Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de scorul de influenta al acestora (AIS)

•    Pentru articolele publicate in reviste indexate in Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate in  Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate in anul 2008 sau anterior.


Premiere articole publicate in 2014

•    Pentru articolele publicate in reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de factorul de impact al acestora (IF)
 
Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de scorul de influenta al acestora (AIS)

•    Pentru articolele publicate in reviste indexate in Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate in  Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate in anul 2009 sau anterior.

•    Calendar

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2014 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 30 noiembrie 2014 ora 24.00.
Cererile vor fi analizate şi admise / respinse în ordinea primirii lor. Cererile admise vor fi plătite în ordinea admiterii lor, în limita fondurilor disponibile, până la epuizarea bugetului alocat anului 2014.

•    Important

Se vor lua în calcul pentru evaluare doar Cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere online cu starea "finalizat".
Se premiază articole publicate în anul 2014 conform (Pachetului de informaţii-2014) sau articolele publicate în 2013 (având ca referinţă listele de reviste din competiţia PRECISI - 2013), care nu au mai beneficiat de premiere.
Premiul se acordă o singură dată pentru un articol, indiferent de anul publicării articolului (2014 sau 2013) şi numărul de autori.
Articolul trebuie să fie vizibil în Web of Science pentru a fi premiat.
Premierea se face pe baza verificării datelor cuprinse în cererea de finanţare.
Pentru mai multe articole publicate de acelasi autor (coautor) în aceeaşi revistă se face o singură premiere, cea mai favorabilă din punct de vedere al acesteia.
Având în vedere că se premiază articolul, cererea de finanţare poate fi depusă de un singur autor, dar în cererea de finanţare trebuie să fie trecute datele personale valide ale tuturor autorilor din România.
Cererile de finanţare semnate se scanează în format .pdf şi se încarcă pe platformă în secţiunea dedicată.


Persoana de contact:
Eleonora Dobroiu
Tel: 021 3080 530     Fax: 021 3115 992
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro(articol actualizat in: 13/10/2015)
Trimite pe email