Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Apel COFASP 2015


In data de 16 Februarie 2015 s-a lansat cel de al doilea apel in cadrul proiectului “Cooperarea in pescuit, acvacultuta si procesarea fructelor de mare” (COFASP).

Tematica:

Optimizarea resurselor, cartografierea si reducerea amprentei ecologice, sustenabilitatea mediului in cazul acvaculturii, procesarea pestelui si a fructelor de mare si interactiunea cu alte ramuri de productie.

Consortiile interesate pot aplica in tematica : Optimizarea resurselor, cartografierea si reducerea amprentei ecologice, sustenabilitatea mediului in acvacultura, procesarea pestelui si a fructelor de mare si interactiunea cu alte ramuri de productie, in cadrul a trei domenii sectoriale de cercetare precum si a unui domeniu trans-sectorial. Apelul va fi finantat conform tabelului de finantare din Anexa A. Propunerile trebuie sa fie structurate in jurul uneia sau mai multor sub-teme  listate in cadrul  fiecarui domeniu sectorial de cercetare.

Cuvinte cheie: cartografiere, model, productia de alimente din peste, evaluarea ciclului de viata, consumul de apa; tehnologie de tratarea a apei; cresterea eficientei apei/hranei in acvacultura.

Provocari:

In contextul cresterii populatiei la nivel  global si a schimbarilor climatice,  hranirea planetei este o provocare foarte mare in situatia unor resurse limitate ( petrol, energie, apa si resurse biologice) si care trebuie protejate pentru viitoarele generatii. La nivel global pescuitul si acvacultura joaca un rol important in eliminarea foametei, in promovarea sanatatii si a reducerii  saraciei (FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture, 2014). Se preconizeaza o crestere a productiei de peste in cadrul fermelor de piscicultura, dar cresterea nivelului de capturare a pestelui salbatic peste nivelul actual va fi foarte greu de realizat.

Optimizarea resurselor nu este la modul simplist, productia la nivelul actual  sau mai mult, la un cost mai mic. Este de asemenea reducerea amprentei ecologice a pescuitului, acvaculturii si a productiei de fructe de mare. Aceasta inseamna ca obtinerea unui randament maxim al productiei curente si a celei preconizate, trebuie sa ia in considerare trei dimensiuni ( de mediu, economica si sociala) ale dezvoltarii sustenabile. O cartografiere completa a efecteor de mediu, economice si sociale, asociate cu diversi pasi ai lantului de productie nu a fost efectuata nicio data intr-o maniera utila pentru a-i ghida pe decidentii politici . Mai mult, amprenta ecologica a produsului (PEF) este o problema majora, Directia  de Mediu a UE organizand in mod curent consultari pe aceasta tema cu reprezentantii acestui sector cu scopul de a sprijini dezvoltarea sistemelor de conformitate pentru declaratiile PEF (http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pef_pilots.htm).

Scop:

Pescuit
-cartografierea si modelarea efectelor de mediu, economice si sociale ale sectorului de pescuit sub diferite scheme de maximizare a eficienei resurselor si reducerea la minimum a amprentei de carbon, care sa permita a se raspunde la probleme cum ar fi: ce combinatie  produce cel mai bun echilibru intre eficienta economica, de mediu si efectele sociale? Aceste sisteme ar trebui sa includa consumul de energie, proiectarea navelor, efecte asupra resurselor dorite, mediu și societate.
-dezvoltarea unor tehnici si strategii de evaluare a impactului in domeniul pescuitului de coasta, in contextul unei expolatari durabile a resurselor piscicole.

Acvacultura
-dezvoltarea tehnologiei de tratare a apei si a tehnologiilor de crestere a nivelului/eficientei alimentarii pentru a reduce costurile de productie si impactul asupra mediului al acvaculturii.

-dezvoltarea strategiilor de crestere a eficientei acvaculturii (de exemplu, rata de conversie a hranei, reducerea timpului de sacrificare.

-dezvoltarea tehnologiei de tratare a apei si a tehnologiilor de crestere a nivelului/eficientei alimentarii pentru a reduce costurile de productie si impactul asupra mediului al acvaculturii.

-dezvoltarea de strategii pentru  reducerea  efluentilor de deseuri si a impactului  bio-depozitelor (pentru maricultura si acvacultura din apele interioare).

Productia fructelor de mare
-cartografierea aspectelor de mediu, economice si sociale ale industriei de prelucrare a pestelui si a contributiei lor la: i) satisfacerea cerereii, ii) utilizarea pe deplin a pescuitului din ape interioare) si iii) cresterea valorii adaugate a pescuitului din ape interioare.

-dezvoltarea de noi strategii pentru administrerea si  utilizarea intregii recolte de peste si utilizarea tuturor co-produselor  pentru produse de inalta valoare pentru hrana animalelor, produse alimentare, produse farmaceutice si  cosmetice.

-dezvoltarea de noi tehnologii / tehnici in sectorul de prelucrare  care sa se adapteze la schimbul de  materii prime (de exemplu specii, dimensiune).

Trans-sectorial
-dezvoltarea evaluarii ciclului de viata al intregului lant, de la pescuit la consumator, de la mese de peste la acvacultura, incluzand generarea deseurilor, reutilizarea si reciclarea acestora.
-dezvoltarea unei  metodologii in cadrul careia poate fi determinat impactul tuturor activitatilor legate de fructele de mare  intr-un ecosistem adecvat  din punct de vedere  geografic si de timp  (pescuitului  de coastă si acvaculturii), care poate fi comparat cu efectele altor activitati, cum ar fi productia terestra,  cu scopul implementarii unui management bazat pe ecosistem.
-optimizarea meselor  de peste din sectoarele limitate ale pisciculturii, destinate cerintelor reproductiei din acvacultura si utilizarea pestelui in sistem competitiv (de exemplu, productia de pasari  de curte).
-elaborarea metodologiei de cuantificare a amprentei ecologice si a impactului asupra biodiversitatii, cum ar fi al pestilor evadati din  acvacultura si/sau al celor din re-stocare sau contaminarea genetica a efectivelor de animale salbatice si dezvoltarea de strategii pentru a rezolva aceasta problema.
-dezvoltarea de metodologii si modele pentru a determina si a gestiona impactul unei multitudini de activitati de la ecosisteme adecvate din punct de vedere  geografic si de timp  (pescuitului  de coasta si acvaculturii).

Impact:

Optimizarea si exploatarea sustenabila, producerea si procesarea resurselor acvatice in UE.

CINE POATE SA APLICE?

Consortiile de proiect sunt considerate eligibile daca sunt alcatuite din cel putin trei tari partenere in cadrul proiectului COFASP, tari care finanteaza apelul. Institutiile de cercetare, publice sau private si companiile private care aplica pentru finantare,  trebuie sa fie eligibile conform regulilor nationale de finantare ale tarilor din care fac parte. Aplicantii trebuie sa consulte regulile nationale si sa contacteze persoanele responsabile de apel, la nivel national (a se urmari  Ghidul pentru Aplicanti).
Fondurile orientative prevazute de fiecare tara sunt prezentate in Anexa A a acestui document. Intentia proiectului COFASP este de a finanta mai mult de un proiect pe fiecare sub-tema. Acest lucru trebuie avut in vedere cand se aplica in cadrul acestui apel.
Solicitantii din tarile care nu sunt partenere  COFASP ERA-Net sau din tarile care nu finanteaza o  arie tematica specifica apelului, sunt invitati sa participe. Cu toate acestea, costurile lor trebuie sa fie acoperite din surse proprii sau  din alte surse ; ei nu pot fi coodonatori de proiect iar contributia lor nu trebuie sa fie determinanta pentru implementarea proiectului. Ei nu sunt luati in considerare la numarul  minim de parteneri eligibili si tari in cadrul criteriilor de eligibilitate COFASP. Trebuie, de asemenea, avut in vedere ca unii finantatori acorda finantare unor sectoare specifice iar altii acorda finantari trans-sectoriale.

PRE-INREGISTRAREA SI DEPUNEREA PROPUNERILOR

Ghidul pentru aplicanti, precum si regulamentul national pentru fiecare partener finantator, sunt  disponibile pe site-ul proiectului COFASP (www.cofasp.eu). 
Pre-inregistrarea este obligatorie si trebuie finalizata pana la data de 15 Aprilie 2015 pana la 13.00 CET.
Intreaga propunere trebuie depusa  pana pe data de 17 Iunie 2015 pana la 13.00 CET.
Bugetul Romaniei pentru acest apel  este de 500.000 euro.

ANEXA  A – BUDGETUL APELULUI
CONTRIBUTIA TARILOR FINANTATOARE DIN CADRUL CONSORRTIULUI COFASP

 

COUNTRY
FISHERIES AQUACULTURE SEAFOOD PROCESSING
DENMARK (DAFA) 500 k€
DENMARK (INNOFOND) 500 k€
FRANCE (ANR) 1000 k€
GREECE (GSRT) 500 k€
ITALY (MIPAAF) 200 k€    
NETHERLANDS (EZ) To be confirmed
NORWAY (RCN) 1000 k€

1200 k€   

 
PORTUGAL (FCT) 400 k€
ROMANIA (UEFISCDI) 250 k€ 250 k€  
TURKEY (GDAR)

600 k€   

 
TOTAL 6150 k€

 


 

 

 

 

 

 

Persoane  de contact:

Domnica COTET
e-mail: domnica.cotet@uefiscdi.ro
tel: +4 021 302 38 80

Andreea POPA
e-mail: andreea.popa@uefiscdi.ro
tel: +4 021 307 19 18


 


(articol actualizat in: 16/2/2015)
Trimite pe email