Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare


Obiective subprogram:

 • intensificarea parteneriatelor pentru activitati de cercetare industriala si dezvoltare experimentala finantate de sectorul de afaceri;
 •  realizarea de produse/tehnologii/metode/servicii noi sau semnificativ imbunatatite si introducerea acestora in circuitul productiv; 
 • ascensiunea pe lanturile de valoare prin cresterea valorii adaugate si ridicarea nivelului tehnologic in intreprinderi; 
 • completarea lanturilor de valoare de la furnizori primari pana la comercializarea bunului finit;  
 • promovarea culturii inovatoare in afaceri;  
 • promovarea agendelor si planurilor strategice de dezvoltare comuna; 
 • optimizarea utilizarii resurselor de cercetare (infrastructuri si personal);  
 • impulsionarea brevetarii la nivel national si international;  
 • concentrarea investitiilor (maximizarea valorii banilor investiti); 
 • perfectionarea personalului de cercetare din intreprinderi, angajarea de personal de cercetare.
   


Dezbatere publica pachete de informatii:

 

In perioada 17 martie - 16 aprilie 2016 a fost supus dezbaterii publice pachetul de informatii pentru instrumentul de finantare:

 

In perioada 10 martie - 9 aprilie 2016 a fost supus dezbaterii publice pachetul de informatii pentru instrumentul de finantare:

 
In perioada 1 - 31 martie 2016 au fost supuse dezbaterii publice pachetele de informatii pentru instrumentele de finantare:

 

Definitii TRL (Nivel de Maturitate Tehnologica)

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI

 

 

Coordonatori subprogram UEFISCDI:

Nicoleta DUMITRACHE
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 886

 

Emilia Dumitras
E-mail:emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Tel: 021 30 23 868


(articol actualizat in: 6/12/2016)
Trimite pe email