Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - Declaratii


o Declaratie pe propria raspundere a directorului de proiect, redactata in limba romana, prin care confirma corectitudinea datelor cuprinse in versiunea electronica a cererii de finantare. Pentru propunerile de proiecte al caror director provine din strainatate, se permite redactarea acestei declaratii in limba engleza;

o Declaratie pe propria raspundere a directorului de proiect, redactata in limba romana, privind nefinantarea din alte surse. Pentru propunerile de proiecte al caror director provine din strainatate, se permite redactarea acestei declaratii in limba engleza;

o Declaratie pe propria raspundere a institutiei gazda in limba romana (semnata de reprezentantul legal si stampilata) prin care se certifica acceptarea implementarii proiectului in institutie, asigurarea sprijinului administrativ, punerea la dispozitia echipei de proiect a infrastructurii necesare, angajamentul de a sprijini desfasurarea proiectului in bune conditii si angajarea membrilor echipei de proiect, in conditiile legii, conform propunerii de proiect, in cazul in care proiectul este finantat;

o Declaratie pe propria raspundere a institutiei gazda in limba romana (semnata de reprezentantul legal si stampilata) privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare. Aceasta declaratie nu trebuie depusa de catre universitatile acreditate, institutele Academiei Romane si institutele nationale de cercetare – dezvoltare.


o Acordul conducătorului de doctorat, in limba romana, in cazul cererilor de finantare unde exista doctoranzi nominalizati in echipa de proiect. Acordul trebuie sa prezinte atat legatura dintre tema proiectului si cercetarea doctorala, cat si timpul de lucru alocat de doctorand pentru implementarea proiectului. Acordul conducatorului de doctorat nu este necesar in situatia in care acesta este membru in echipa de proiect.
 


(articol actualizat in: 2/11/2016)
Trimite pe email