Cecuri de inovare

Scop:
Susţinerea IMM-urilor prin finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţă.
5.000.000
RON
1.063.000
EUR
Fonduri totale
184
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Contestaţii depuse privind rezultatele preliminare - sesiunea I

Lista contestaţiilor
Rezultate preliminare sesiunea I

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 6-8 iunie 2018 prin e-mail la adresa cecurideinovare@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Informare 20 iunie 2018
  • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru sesiunea II. Au fost transmise către responsabilii de proiecte Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul) în data de 19 iunie 2018 (96 proiecte), respectiv 20 iunie 2018 (7 proiecte). În perioada 20 – 22 iunie 2018, respectiv 21 – 25 iunie 2018 se primesc punctele de vedere ale responsabililor de proiecte privind evaluarea.
Informare 14 iunie 2018
  • În data de 13 iunie 2018, a avut loc sesiunea de alocare a experţilor pentru cele 103 proiecte eligibile din sesiunea II.
Informare 13 iunie 2018
  • În data de 12 iunie 2018 a avut loc sedința comisiei de soluționare a contestațiilor pentru sesiunea I de depunere proiecte și au fost publicate rezultatele finale.
  • În data de 13 iunie 2018 a fost înaintată către MCI spre aprobare lista propunerilor de proiecte din sesiunea I propuse la finanțare.
Informare 30 mai 2018
  • Etapa „Răspunsul aplicantului” a fost finalizată pentru sesiunea I. S-a primit Răspunsul responsabilului de proiect pentru 40 de proiecte. În perioada 30 mai – 4 iunie 2018, Raportorii redactează Raportul intermediar de evaluare (acolo unde există Răspunsul responsabilului de proiect) iar ceilalţi 2 evaluatori votează.
Informare 24 mai 2018
  • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru sesiunea I. În data de 23 mai 2018 au fost transmise către responsabilii de proiecte Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul). În perioada 24 – 29 mai 2018 se primesc punctele de vedere ale responsabililor de proiecte legate de evaluare.
Informare 21 mai 2018
  • În data de 16 mai 2018, a avut loc sesiunea de alocare a experţilor pentru cele 79 proiecte eligibile din sesiunea I.
Sesiunea II

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Procesul de verificare a eligibilităţii

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de responsabilul de proiect din partea Beneficiarului prin e-mail la adresa cecurideinovare@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 6 - 8 iunie 2018.
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 8 iunie 2018, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.

Sesiunea I
- rezultate finale
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 10 mai 2018, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.
Sesiunea II - proiecte depuse în perioada 03 mai, ora 11:01 - 04 iunie.

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.

Sesiunea I
- proiecte depuse în perioada 17 aprilie - 03 mai, ora 11:00.

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Se continuă competiția Cecuri de Inovare în baza Schemei de Ajutor de minimis pentru Cecuri de inovare aprobată prin Decizia ANCSI nr. 9486 din 30.12.2016 și a Pachetului de informaţii aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9488 din 04.01.2017 cu modificările și completările ulterioare.

Contract de finanţare

Propunerea de proiect

Secţiunea 1Date de identificare Beneficiar şi Furnizor de servicii (se completează doar pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
Secţiunea 2: Date de identificare proiect (se completează doar pe platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
Secţiunea 3Cererea de finanţare (se completează în limba română, se salvează în format .pdf şi se încarcă în platforma de depunere on-line)

Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
Anexa III.1 - Declaraţie Beneficiar
Anexa III.2 - Declaraţie Beneficiar privind respectarea regulii de minimis
Anexa III.3 - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii
Anexa III.4 - Declaraţie Furnizor de servicii

Perioada de implementare (derulare) a cecurilor de inovare nu poate depăşi 31.12.2018.

Fişa de evaluare

Întrebări frecvente

Calendar competiţie

Informaţii utile:
Pentru Sesiunea III proiectele se pot depune în perioada 4 iunie, ora 10:00 - 29 iunie 2018, ora 16:00.
Pentru Sesiunea II proiectele se pot depune în perioada 3 mai, ora 11:00 - 31 mai 2018, ora 16:00.
Pentru Sesiunea I proiectele se pot depune în perioada 17 aprilie - 2 mai 2018, ora 16:00.
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 17 aprilie 2018 la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Andreea MATEI
Andreea Matei
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Madalina ANGHELINA 90
Madalina Anghelina
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 74
Fax:
+40 21 311 59 92
madalina.anghelina@uefiscdi.ro
Știri asociate:
12 Jun 2018

Rezultate finale sesiunea I Competiţie Cecuri de Inovare 2018

Au fost postate rezultatele finale pentru sesiunea I asociată competiţiei Cecuri de Inovare din cadrul Programului 2: Creșterea competitivității economiei românești prin CDI....

12 Apr 2018

Competiţie Cecuri de inovare

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) şi UEFISCDI continuă competiția Cecuri de Inovare în baza S...

29 Sep 2017

Rezultate preliminare sesiune VII Competiţie Cecuri de Inovare 2017

A fost finalizat procesul de evaluare pentru sesiunea VII asociată competiţiei Cecuri de Inovare 2017, din cadrul Programului 2: Creșterea com...

https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5663, O: 572]