Acest site este în versiune beta. Versiunea anterioară poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro

Cecuri de inovare

Scop:
Susţinerea IMM-urilor prin finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe piaţă.
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-CI-2017
20.250.000
RON
4.500.000
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate

Informare 23 iunie 2017

 • Pentru sesiunile de depunere proiecte I – IV, data estimată pentru finalizarea procesului de evaluare este 14 iulie 2017.
Informare 21 iunie 2017
 • În data de 20 iunie 2017, a avut loc prima sesiune de alocare experţi pentru cele 234 proiecte eligibile. Din necesarul de 702 alocări au fost efectuate 626. 
Informare 14 iunie 2017

 • În data de 13 iunie 2017, UEFISCDI a primit lista cu 252 potenţiali evaluatori validaţi de CCCDI şi aprobaţi de MCI. Dintre aceştia, în procesul de evaluare pot fi utilizaţi doar experţii care au avizul instituţiei (239). 

  Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 14 iunie 2017.

Informare 23 mai 2017

 • Conform solicitării MCI nr. 343 SS/10.05.2017 , experţii evaluatori trebuie să încarce în platforma www.brainmap.ro şi avizul de la instituţiile de cercetare de unde provin. Astfel, aprobarea experţilor de către MCI, şi ulterior iniţierea procesului de evaluare, se vor realiza numai după primirea documentelor solicitate.
Informare 23 mai 2017
 • În data de 10.04.2017, UEFISCDI a retransmis către MCI lista de potenţiali evaluatori, refăcută conform solicitării MCI (încărcarea în platforma www.brainmap.ro a declaraţiei pe propria răspundere privind etica şi deontologia profesională).

Informare 03 aprilie 2017

 • Procesul de evaluare a Cecurilor de inovare va fi iniţiat după momentul aprobării de către Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) a listei de potenţiali evaluatori.

Sesiunea IV

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Procesul de verificare a eligibilităţii
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 14 iunie 2017, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.

Sesiunea III

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii

Procesul de verificare a eligibilităţii
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 11 mai 2017, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.

Sesiunea II

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Procesul de verificare a eligibilităţii
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 12 aprilie 2017, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.

Sesiunea I

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii

Procesul de verificare a eligibilităţii
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 10 martie 2017, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.
Sesiunea V - proiectele se pot depune până la data de 30 iunie ora 16:00

Sesiunea IV - proiecte depuse în perioada 2 mai, ora 16:01 - 31 mai, ora 16:00

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.

Sesiunea III - proiecte depuse în perioada 31 martie, ora 16:01 - 2 mai, ora 16:00 

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.

Sesiunea II - proiecte depuse în perioada 28 februarie, ora 16:01 - 31 martie, ora 16:00

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.

Sesiunea I -
proiecte depuse în perioada 25 ianuarie - 28 februarie, ora 16:00

Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Modificare Pachet de informaţii (aprobată prin Adresa MCI nr. 10186/30.01.2017) conform Schemei de ajutor de Minimis.

Pachet de informaţii (aprobat prin Decizia ANCSI 9488/04.01.2017).
Propunerea de proiect
Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
Fişa de evaluare

Întrebări frecvente

Calendar competiţie
Informaţii utile:
 • Pentru Sesiunea V proiectele se pot depune în perioada 31 mai, ora 16:01 - 30 iunie, ora 16:00
 • Pentru Sesiunea IV proiectele se pot depune în perioada 2 mai, ora 16:01 - 31 mai, ora 16:00 
 • Pentru Sesiunea III proiectele se pot depune în perioada 31 martie, ora 16:01 - 2 mai, ora 16:00
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare a fost disponibilă începând cu data de 25 ianuarie 2017.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
Notă: Competiţia se va lansa după aprobarea schemei de ajutor de minimis conform OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.

Pachetul de informaţii a fost supus dezbaterii publice în perioada 1 - 31 martie 2016.

Mesaje primite, cu precădere, de la organizaţii de cercetare de drept public şi privat, agenţi economici şi persoane publice, în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici
Persoane de contact:
Emilia Dumitraş
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Andreea Matei
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 85
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.matei@uefiscdi.ro
Roxana Ianculescu
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 86
Fax:
+40 21 311 59 92
roxana.ianculescu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/cecuri-de-inovare
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 3.1468, O: 490]