CHIST-ERA III Cofund

European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges
Acronim : CHIST-ERA III
Finanţator : Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator : Agence National de la Recherche (ANR) Franţa
Perioada de implementare: 2017-08-01/2022-07-31

Obiective:

Proiectul CHIST-ERA reuneşte organizaţii naţionale şi regionale de finanțare a cercetării, în principal din Europa și este susținut de programul pentru tehnologiile viitorului și al tehnologiilor emergente (FET) al Uniunii Europene prin intermediul schemei de finanțare ERA-NET. Scopul este acela de a consolida colaborarea transnațională între statele participante în provocarea cercetării multidisciplinare în domeniul ICST, cu posibilitatea atingerii unor progrese semnificative. Organizațiile partenere identifică domenii științifice emergente care să permită cercetătorilor să participe în proiecte de impact.Astfel sunt lansate anual cereri transnaționale de propuneri de proiecte de cercetare.

Parteneri:

• Agence Nationale de la Recherche, France
• Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Austria
• Fonds national de la recherche scientifique, Belgium
• Ministerio de Economia Y Competitividad, Spain
• Suomen Akatemia, Finland
• Irish Research Council, Irland
• Ministerio dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Italy
• Lietuvos Mokslo Taryba, Lithuania
• Narodowe Centrum Nauki, Poland
• Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, România
• Slovak Academy of Science, Slovakia
• Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu

Parteneri asociaţi:

• Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Belgium
• Valsts Izglitibas Attistibas Agentura, Latvia
• Nederlandse Organisatie voor Wettenschappelijk Onderzoek , Netherlands
• Vetenskapsradet – Swedish Research Council, Sweden
• The Engineering and Physical Sciences Research Council, United Kingdom

CHIST-ERA III vizează sprijinirea proiectelor transnaționale de cercetare care abordează provocări științifice pe termen lung în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) sau la interferenţa dintre acest domeniu și alte domenii.
Un alt scop este acela de a încuraja cele mai bune practici ale Open Science.
Sunt planificate două apeluri transnaționale comune, unul cu cofinanțare din partea UE și unul fără cofinanțare din partea UE.
Fiecare apel acoperă două subiecte. Cele două subiecte pentru apelul cofinanțat care urmează să fie publicat în octombrie 2017 sunt:


1. Recunoașterea și manipularea obiectelor de către roboți: schimbul de date și reproductibilitatea experimentului
2. Modelarea industrială a datelor și a proceselor pentru fabrici inteligente500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
9
Proiecte depuse Ro
2
Proiecte finanţate Ro
În cadrul apelului 2017 s-au depus 9 proiecte finale din care 2 au fost selectate la finanțare.

Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Link proiect CHIST-ERA: http://www.chistera.eu


Lansare apel : 31 octombrie 2017
Inchidere apel:               mai 2018

Calendarul apelului este afişat la link-ul: http://www.chistera.eu/call-2017-announcement
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 11 ianuarie 2018, ora 17:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este mai 2018, ora 17:00 (CET).
Depunerea și evaluarea se vor face în două etape (pre-propuneri și propuneri finale). Consorțiile pre-propunerilor câștigătoare vor fi invitate să depună propunerea finală de proiect care va fi evaluată de către experți independenți pe baza criteriilor de selecție. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.

Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte.
Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).

Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de 24 sau 36 luni.
Mai multe informaţii despre apelul 2017 puteti găsi la link-ul: http://www.chistera.eu

Organizaţiile care finanţează acest apel sunt:

• Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung-FWT, Austria
• Fonds national de la recherche scientifique-FNRS, Belgium
• Bulgaria National Science Fund -BNSF, Bulgaria
• Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies -FRQNT, Canada
• Swiss National Science Foundation-SNSF, Switzerland
• Technology Agency of the Czech Republic -TACR, CZ
• Estonian Research Council-ETAg, EE
• Ministerio de Economia Y Competitividad-MINECO, Spain
• Suomen Akatemia, Finlaland-AKA, Finland
• Agence Nationale de la Recherche-ANR, France
• Irish Research Council-IRC, Irland
• Ministerio dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca-MIUR, Italy
• Lietuvos mokslo taryba-LMT, Lithuania
• Narodowe Centrum Nauki- NCN, Poland
• Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii- UEFISCDI, România
• Slovak Academy of Science-SAS, Slovakia
• Turkiye Bilimsel ve teknolojik arastirma kurumu-TṺBITAK
• Engineering and physical sciences research council-EPSRC, United Kingdom1. Recunoașterea și manipularea obiectelor de către roboți: schimbul de date și reproductibilitatea experimentului
Abilitatea de a recunoaște obiectele și de a le manipula este esențială pentru robotică. Roboții ar trebui, de exemplu, să poată recunoaște obiectele menționate de utilizator și să le aducă sau să determine vizual dacă și cum ar putea fi apucat un obiect în siguranță. Cu toate acestea, în ciuda deceniilor de cercetare, astfel de abilități rămân limitate în practică. Factorii limitativi sunt lipsa seturilor mari de date pentru instruirea modelelor robuste pentru sarcinile studiate și a protocoalelor de evaluare obiectivă pentru a testa aceste modele într-un mod reproductibil. Este necesară o nouă abordare care să depășească organizarea competițiilor de robotică, prin care se înregistrează percepții robotice despre mediul înconjurător și starilor , adnotate cu informații de referință care pot fi utilizate pentru evaluarea modelelor și care sunt împărtășite de către cercetătorii care lucrează la aceeași temă de cercetare.
Sectoare de aplicații: robotică industrială și de servicii
Cuvinte cheie: robotică, recunoașterea obiectului, recunoașterea imaginii, viziunea artificială, servicii vizuale, prinderea/manipularea obiectului,  cunoașterea încorporată, învățare automată, benchmarking, evaluarea performanței, reproductibilitatea experimentului

2. Modelarea industrială a datelor și proceselor pentru fabrici inteligente
Industria și fabricile sale de producție sunt din ce în ce mai digitizate, iar procesele de producție generează cantități tot mai mari de date eterogene, de la date simple ale senzorilor la fluxuri video 3D complexe. Aceasta deschide calea pentru noi abordări inteligente, flexibile, orientate spre rețea, în care părțile, produsele și mașinile sunt interconectate între fabrici, companii și lanțuri de valori. Această evoluție este adesea menționată ca a patra revoluție industrială. Cele mai multe sectoare industriale se referă, printre altele, la aeronautică, energie, industria chimică, industria laptelui și industria 3D, printre altele.
Scopul este acela de a permite producția la un randament mai ridicat, o calitate superioară, costuri mai mici, o amprentă de mediu mai redusă și o flexibilitate sporită. În acest scop ar trebui dezvoltate sisteme inteligente de conștientizare a contextului. Domenii de aplicare: industrie, producție, întreținere.
Cuvinte cheie: industrie inteligentă, fabrici cognitive, producție avansată, întreținere predictivă, modelare proces, big data, învățare automată
Persoane de contact:
no file
Cristina Coteț
Expert proiect
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
no file
Domnica Coteț
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/chist-era-iii-cofund
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.7608, O: 514]