EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare

Scop:
Finanțarea proiectelor colaborative de cercetare care urmăresc dezvoltarea cunoștințelor bazate pe cercetare în România                                                                                                                     

75.037.500
RON
16.312.500
EUR
Fonduri totale
276
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Statistici
Rezultatele finale ale competiției vor fi publicate până în data de 1 aprilie 2019, ulterior întâlnirii Comitetului de Program, programată în perioada 21-22 martie 2019.

Lista propunerilor de proiecte în urma verificării eligibilității este disponibilă aici
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici
Ghidul aplicantului (pdf)

Anexa 1 Cererea de finanțare

Anexa 1.1 - Cerere de finanțare - Partea A (pdf)
Formularul online conține informații generale despre proiect, beneficiarii proiectului, directorul și persoanele cheie, planul de lucru, defalcarea bugetului

Anexa 1.2 - Cerere de finanțare - Partea B (.doc)
Formularul trebuie să fie descărcat, completat offline și convertit în format .pdf înainte de a fi încărcat pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)

Anexa 1.3 - Tabel privind etica (.doc) - dacă este cazul, formularul trebuie descărcat, completat offline și convertit în format .pdf înainte de a fi încărcat pe platforma de depunere, împreună cu documentele aferente solicitate (www.uefiscdi-direct.ro)

Anexa 1.4 - Schema de ajutor de stat (pdf) și declarații
Declarațiile trebuie descărcate și completate offline, semnate și scanate în format .pdf înainte de a fi încărcate pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)
Companiile norvegiene care se consideră a fi calificate drept organizații de cercetare sunt rugate să contacteze Consiliul de Cercetare Norvegian, iar companiile islandeze sunt rugate să contacteze RANNIS.

Conform procedurii Consiliului de Cercetare Norvegian (RCN) privind “Salarizarea si costurile indirecte”, entitatile norvegiene incadrate ca si „Institute de Cercetare” calculeaza aceste doua costuri impreuna, ca rate orare, pentru personalul implicat in proiecte.

În vederea stabilirii unui parteneriat cu entități private, PP (instituții publice), vor avea în vedere art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

Anexa 1.5 - Declarația TVA - fiecare promotor și partener de proiect trebuie să declare dacă solicită sau nu recuperarea TVA-ului de la autoritățile fiscale naționale în conformitate cu reglementările fiscale naționale (.doc) - se completează de către toți solicitanții 

Alte documente - trebuie completate numai de către directorul de proiecte (PI)
Declarațiile trebuie să fie descărcate, completate offline și convertite în format .pdf înainte de a fi încărcate pe platforma de depunere (www.uefiscdi-direct.ro)
Ghidul evaluatorului (pdf)

Documente utile
Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare (2014/C 198/01)
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iune 2014

Cum să găsiți parteneri?
Platforma de brokeraj - disponibilă la adresa https://eea.brokerage.uefiscdi-direct.ro
Baza de date căutare parteneri pentru granturile SEE și norvegiene

Informații utile
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: 1 octombrie 2018 (4:00 PM ora României)
Platforma de depunere online este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro 
Persoane de contact:
Monica CRUCERU 90
Monica Cruceru
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 61
Fax:
+40 21 311 59 92
monica.cruceru@uefiscdi.ro
AndreeaDimitriu 90
Andreea Dimitriu
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Mihaela CALIN 90
Mihaela Călin
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 51
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.calin@uefiscdi.ro
MihaelaManole 90
Mihaela Manole
Responsabil Ajutor de Stat
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 7.9609, O: 545]