ERA CoBioTech

Acromin: CoBioTech
Finanțator: Comisia Europeana H2020, ERA-NET COFUND
Coordonator: JUELICH - Germania
Perioada de implementare: 2016-2020 (60 luni)

Scop:
CoBioTech își propune să utilizeze mai bine sinergiile dintre mecanismele actuale ale finanțării cercetării biotehnologice în Europa, pentru a sublinia beneficiile bio-economiei pentru societate și să mențină și intărească astfel poziția de leader la nivel mondial a Europei în domeniul biotehnologiei moderne.

Consorțiul:

Projektträger Jülich GmbH (JUELICH), Germany

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), Germany

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (MIZS), Slovenia

Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Spain

Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK), Germany

Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), United Kingdom

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), Argentina

Service Public de Wallonie (SPW-DG06), Belgium

Agence Nationale de la Recherche (ANR), France

Ministry of Health (CSO-MOH), Israel

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Netherlands

Norges forskningsråd (RCN), Norway

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turkey

Valsts Izglitibas Attistibas Agentura (VIAA), Latvia

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR), Poland

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonia

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca (MIUR), Italy

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Spain

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Russia

Commission for Technology and Innovation (CTI), Switzerland


ERA-CoBioTech Cofund în domeniul biotehnologiilor este construit pe structura consolidată a ERA-IB2 (Era-Net pentru biotehnologii industriale 2), ERASysAPP (Era-Net pentru sisteme biologice aplicate) și ERASynBio (Era-Net pentru Biologia sintetică). Acesta, reunește 21 de organizații de finanțare din 18 țări partenere. Scopul apelului este de a contribui la transformarea economiei globale dependentă de materii prime fosile într-o economie bio durabilă.
500.000
EUR
Fonduri alocate Ro
12
Proiecte depuse Ro
0
Proiecte finanţate Ro
La acest apel au fost depuse 119 propuneri de proiecte, din care 19 au fost declarate neeligibile. Dintre cele eligibile, în etapa a doua au fost invitate 41 de proiecte să depună full-proposals.  
Romania a depus 12 proiecte din care 2 au fost selectate pentru a trece mai departe în etapa a doua. Niciunul dintre acestea două nu au reușit să fie finanțabile.
Mai multe informatii gasiti pe pagina apelului CoBioTech.
Va rugam sa consultati textul apelului CoBioTech si ghidul aplicantului.
Apelul deschis la data de 1 decembrie 2016 are termen limită de depunere a pre-propunerilor 2 martie 2017,13:00 CET.
Termenul limită a propunerilor de proiect este 20 iulie 2017, 13:00 CET.
Rezultatele procesului de evaluare a propunerilor din etapa a doua si comunicarea acestora către aplicanti - mijlocul lunii octombrie 2017.
Startul proiectelor selectate a fi finanțate - decembrie 2017-mai 2018
Consorțiile de proiect trebuie să fie constituite din minim 3 țări diferite participante în apel
Nu este permis să existe mai mult de 2 parteneri din aceeasi țară într-un proiect.
Unul sau mai multe organizații private partenere sunt recomandate să faca parte din consorțiu. 
Numărul maxim de parteneri este 8 sau 6 atunci când consorțiul nu cuprinde unul din țările: Argentina, Estonia, Israel, Letonia, Polonia, România, Rusia, Slovenia sau Turcia. 
Durata unui proiect nu trebuie să depășească 36 de luni și bugetul maxim alocat prin condițiile naționale.
Organizațiile participante în apel sunt:

Projektträger Jülich GmbH (JUELICH), Germany
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), Germany
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (MIZS), Slovenia
Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO), Spain
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK), Germany
Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), United Kingdom
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), Argentina
Service Public de Wallonie (SPW-DG06), Belgium
Agence Nationale de la Recherche (ANR), France
Ministry of Health (CSO-MOH), Israel
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Netherlands
Norges forskningsråd (RCN), Norway
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK), Turkey
Valsts Izglitibas Attistibas Agentura (VIAA), Latvia
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR), Poland
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonia
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca (MIUR), Italy
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Spain
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises) (FASIE), Russia
Commission for Technology and Innovation (CTI), Switzerland
Apelul cofinanțat acoperă biotehnologia industrială. Aplicațiile trebuie să abordeze unul dintre subiectele descrise mai jos:
- Producția și conversia durabilă a diferitelor tipuri de materii prime și bioresurse (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, deșeuri și reziduuri de exemplu din gospodării, agricultură, silvicultură, subproduse industriale, materii prime alternative) în produse cu valoare adăugată, Pentru materiale, substanțe chimice, ingrediente alimentare / alimentare, arome și produse farmaceutice, biocombustibili, textile sau produse din celuloză / hârtie.
- Noi produse, produse cu valoare adăugată și servicii de furnizare (de exemplu materiale biologice, produse chimice pentru platforme, produse farmaceutice, produse biomedicale, produse alimentare / ingrediente pentru hrană funcțională etc.) provenite din căi metabolice noi sau îmbunătățirea căii. Aceasta include, de asemenea, elemente bio-catalitice precum enzimele, microorganismele și sistemele de biosinteză fără celule provenite din origini naturale sau sintetice.
Procese industriale durabile: Proiectare în amonte și în aval, extinderea rețelei. Procese biotehnologice care includ, de asemenea, abordări sistemice privind bioprocesele și dezvoltarea proceselor; Procese de fermentare; Utilizarea consorțiilor microbiene; Intensificarea și / sau integrarea în procesele industriale existente; Și dezvoltarea unor procese industriale inovatoare, ecologice.
Persoane de contact:
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
-
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/era-cobiotech
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 2.3423, O: 501]