ERASMUS +

UEFISCDI este partener al contractului Erasmus+ “Tying the Knots in Bologna Implementation”, proiect 574382-EPP-1-2016-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA.

Scopul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea implementării reformelor asumate de România în conformitate cu Procesul Bologna, pentru alinierea la standardele promovate de Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA). Proiectul urmărește readucerea în atenția decidenților și a celor interesași a reformelor Bologna care să facă învățământul superior românesc compatibil și compatibil cu celelalte sisteme europene. Acest obiectiv va fi realizat prin crearea unui grup de experți naționali Bologna, prin derularea unor exerciții de peer-learning, prin schimburi de bună practică cu experții / decidenții din alte state europene sau prin îmbunătățirea procesului de raportare premergător Conferinței Ministeriale EHEA (2018).

Policy brief - Internaţionalizare învăţământ superior - NR. 1/2018
Analiza datelor statistice privind internaționalizarea educației în instituțiile de învățământ superior de stat din România - 2017

Pentru mai multe informaţii accesaţi: http://knobi.uefiscdi.ro
Persoane de contact:
Irina Geanta 90
Irina Geanta
Expert proiect
Telefon:
+40 21 307 09 77
Fax:
+40 21 311 59 92
irina.geanta@uefiscdi.ro
Știri asociate:
04 Apr 2018

Conferința Internaționalizarea învățământului superior

Pentru a asigura suport în implementarea politicilor Procesului Bologna privind internaționalizarea educației și mobilitatea, UEFISCDI a organizat, ...

https://uefiscdi.ro/erasmus
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4926, O: 454]