ERASMUS +

UEFISCDI este partener al contractului Erasmus+ “Tying the Knots in Bologna Implementation”, proiect 574382-EPP-1-2016-1-RO-EPPKA3-BOLOGNA.

Scopul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea implementării reformelor asumate de România în conformitate cu Procesul Bologna, pentru alinierea la standardele promovate de Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA). Proiectul urmărește readucerea în atenția decidenților și a celor interesași a reformelor Bologna care să facă învățământul superior românesc compatibil și compatibil cu celelalte sisteme europene. Acest obiectiv va fi realizat prin crearea unui grup de experți naționali Bologna, prin derularea unor exerciții de peer-learning, prin schimburi de bună practică cu experții / decidenții din alte state europene sau prin îmbunătățirea procesului de raportare premergător Conferinței Ministeriale EHEA (2018).https://uefiscdi.ro/erasmus
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4429, O: 420]