FACCE-SURPLUS

SUstainable and Resilient agriculture for food and non-food systems

Acromin: SURPLUS
Finantator: Comisia Europeana H2020, ERA-NET COFUND
Coordonator: Julich - Germania
Perioada de implementare: 2014-2018 (60 luni)

Scop:
FACCE-SURPLUS se angajează să îmbunătățească colaborarea în cadrul Spațiului European de Cercetare în domenii largi dar integrate cu privire la sistemele de producție de alimente și non-alimente pentru biomasă și transformare, inclusiv biorafinare.

Consorțiul:

Agency for Innovation by Science and Technology (IWT) - Belgium
Research Foundation (FWO) - Flanders
Research Promotion Foundation (RPF)  - Cypres
Innovations Fonden (InnoFond) - Denmark
Aarhus University (AU) - Denmark
Ministry of Agriculture (EVPM) - Estonia
Ministry of Agriculture and Forestry (MMM) - Finland
Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) - France
Agence Nationale de la Recherche (ANR) - France
Forschungszentrum Jülich GmbH (JULICH-Project Coordinator) - Germany
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) - Germany
Federal Office for Agriculture and Food (BLE) - Germany
Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL)  - Germany
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) - Italy
The Research Council of Norway (RCN) - Norway
National Centre for Research and Development (NCBR) - Poland
Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) - Romania
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) - Spain
Ministry of Economic Affairs (EZ) - The Nederlands
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) - The Nederlands
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) - United Kingdom
Minstry for Education, University and Research (MIUR) - Italy
Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) - Belgium
FACCE-JPI si FACCE SURPLUS anunta lansarea celui de-al doilea apel in comun de proiecte de cercetare transnationale “Small Scale biorefineries”. Acest concept vizeaza cresterea productivitatii si sustenabilitatii agriculturii europene precum si a economiei rurale.

Prezentul apel de proiecte vizeaza imbunatatirea colaborarii si cooperarii in ERA in domeniul intensificarii durabile a productiei de alimente si biomasa nealimentara si sisteme de transformare descentralizate, in special la scara mica multi-input, vizand conceptul biorafinarii pentru mai multe produse. Se doreste de asemenea sustinerea inovatiei si crearea valorii locale din biomasa si biorafinarii in sinergie cu intensificarea ecologica durabila a productiei de biomasa, in acord cu conditiile economice, de mediu si sociale si adaptarea la schimbarile climatice.

Sinergii puternice intre productia agricla si industria alimentara si de prelucrare / industria chimica sunt necesare pentru orice concept de biorafinarie, prin urmare includerea ambelor sectoare de productie si de transformare fiind esentiale.
350.000
EUR
Fonduri alocate Ro
4
Proiecte depuse Ro
2
Proiecte finanţate Ro
În acest apel, au fost înscrise 51 de pre-propuneri pe platforma de depunere. Au fost în total solicitate 18.6 milEur și au fost constituite din 96 de partneri. 
Dintre acestia, 33 au fost Universități, 46 Organizații de cercetare, 15 SMEs și 2 ONG-uri.
Romania a depus 4 propuneri de proiecte, două în calitate de Coordonatori și două în calitate de parteneri. Toate cele 4 pre-propuneri au fost evaluate in primul pas si au trecut mai departe în etapa a doua de full-proposals. Dintre acestea, două s-au calificat pentru finantare. Astfel rata de succes pentru etapa a douia este de 50% iar global (raportat la pre-propunerile depuse) tot de 50% !
Listingul aprobat cu sumele alocate proiectelor poate fi accesat de AICI.
Romania are pe lista de proiecte recomandate spre finanțare 2 proiecte: DEBUT si HaloSYS.
Lansarea apelului: 5.01.2017
Data limita depunere pre-propuneri de proiecte: 7.03.2017, 14:00 CET
Comunicarea rezultatului eligibilitatii coordonatorilor de proiecte: 23.05.2017
Data limita depunere propunerilor de proiecte: 17.07.2017, 14:00 CEST
Comunicarea rezultatului evaluarii si recomandarea de finantare catre coordonatorii proiectelor: 30.11.2017
Data estimativa de start a proiectelor: 1.02.2018 – 1.04.2018
Depunerea proiectelor se face în două etape, online pe platforma de depunere de la adresa www.submission-faccejpi.com.
Un modul de cautare parteneri este pus la dispozitia aplicantilor la adresa https://www.submission-faccejpi.com/partnering-platform/post.
Fiecare proiect trebuie sa conțină un plan de comunicare, diseminare și valorificare a rezultatelor în particular relevante pentru alte proiecte FACCE-SURPLUS aflate în derulare. Acolo unde este cazul, este recomandat să se facă referire la modele dezvoltate în FACCE-JPI Knowledge hub MACSUR.
Proiectele trans-disciplinare vor avea prioritate. o abordare mai largă și includerea de parteneri din mediul privat fiind apreciată.
O propunere de proiect trebuie să cuprindă parteneri eligibili din minim două țări participante în apel. 
Proiectul poate să dureze maxim 36 de luni
VLAIO, Flanders Innovation & Entrepreuneurship, Belgium
FWO, Research Foundation - Flanders, Belgium 
MEM, Ministry of Rural Affairs - Estonia
MMM, Ministry of Agriculture and Forestry - Finland
ANR, Agence Nationale de la Recherche - France
BMBF, Federal Ministry of Education and Research - Germany
RCN, The Research Council of Norway - Norway
NCBR, National Centre for Research and Development - Poland
UEFISCDI, Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding - Romania
NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research - The Nederlands
Se așteaptă proiecte care abordează:
• modul în care conceptele de rafinărie descentralizate la scară mică pot promova durabilitatea, de ex. prin evitarea compromisurilor legate de problemele de transport și logistică și a costurilor asociate. Ar trebui explorat în ce cazuri un design inteligent și integrat al procesului poate învinge avantajele economiei de scară aplicate în procesele de mari dimensiuni.
• Indiferent dacă există un avantaj în separarea pre-procesării relativ simple în mici ferme / fabrici descentralizate și mai multă prelucrare intensivă a capitalului în fabrici mari centralizate.
• Potențialul biorefineriilor la scară mică de a oferi randament economic la nivelul fermei și de a stimula utilizarea locală și regională a biomasei, precum și de a diversifica varietatea culturilor produse.
• Dacă sistemul aplicat împreună cu producția de îngrășăminte, substanțe nutritive și apă va avea ca rezultat îmbunătățirea rezistenței ecosistemelor locale, a serviciilor și a bunurilor publice și va contribui la protejarea și sporirea biodiversității naturale.
• Modul în care biorefineriile cu mai multe inputuri la scară mică pot îmbunătăți rezistența unui sistem în ceea ce privește evoluția aprovizionării cu materii prime a prețurilor și a altor factori externi. În special la nivel local, aceasta pot spori beneficiile pe unitatea de biomasă și poate contribui la reglementarea pieței produselor agricole prin "tamponarea" acesteia prin utilizarea / exploatarea excedentului de producție agricolă, contribuind în același timp la adaptarea la schimbările climatice.
• Potențialul unor abordări la scară mică pentru "revitalizarea" terenurilor marginale sau abandonate.
Persoane de contact:
Adrian Asanica 200
Adrian Asănică
Expert
Telefon:
-
Fax:
+40 21 311 59 92
adrian.asanica@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/facce-surplus
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.7255, O: 507]