Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI)

Scop:
Susţinerea proiectelor de dezvoltare instituțională de la nivelul universităţilor de stat din România, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului naţional de învățământ superior. 
Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat – FDI 2017. Competiţia se desfăşoară potrivit prevederilor Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională a universităţilor de stat, aprobată prin Ordinul de Ministru Nr. 3629/2017 şi Anexa OMEN 3629/2017.

Competiția este coordonată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS) care va evalua şi selecta proiectele depuse de universităţi.
Pregătirea şi depunerea proiectelor se realizează în perioada 19 aprilie – 5 mai 2017. Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, pe platforma UDiManager- uefiscdi-direct.ro

Pentru mai multe informaţii accesaţi cnfis.ro/competitia-fdi-2017
23.500.000
RON
5.222.222
EUR
Fonduri totale
305
Proiecte depuse
150
Proiecte finanţate
În perioada 15 iunie – 15 decembrie 2017 se desfăşoară faza de contractare şi implementare a obiectivelor și activităților propuse 
Rezultatele finale ale etapei de evaluare a proiectelor depuse pentru finanţare din FDI 2017, după analiza contestaţiilor formulate de universităţi, pot fi vizualizate pentru fiecare domeniu strategic, accesând documentul “Lista finală a proiectelor pe domenii strategice de finanţare“.
Rezultatele etapei de evaluare a proiectelor depuse pentru finanţarea din FDI 2017, validate de MEN, pot fi vizualizate, pentru fiecare domeniu strategic, accesând documentul “Lista proiectelor pe domenii strategice de finanţare, în ordinea punctajelor”

Notații:
D1 – Echitate (creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră);
D2 – Internaționalizare (internaționalizarea învățământului superior din România);
D3 – RMU (asigurarea transparenței în gestiunea studenților și implementarea Registrului Matricol al Universităților din România);
D4 – Grădini & Stațiuni (asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice și de cercetare, din subordinea universităţilor);
D5 – SAS (înființarea și susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din subordinea universităţilor);
D6 – Capacitate instituțională (creşterea capacității instituționale);
D7 – Calitate didactică (îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice);
D8 – Piața muncii (corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii).
Persoane de contact:
Andreea Manea
EXPERT RELAŢIA CU UNIVERSITĂŢILE
Telefon:
+40 21 307 19 03
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.manea@uefiscdi.ro
Știri asociate:
21 Apr

Competiţie pentru proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat (FDI 2017)

Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat competiţia de proiecte finanţate din Fondul de Dezvoltare Instituţion...

https://uefiscdi.ro/fondul-de-dezvoltare-institutionala-fdi
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5227, O: 490]