Proiecte Eureka Traditional (Network), Eureka-Cluster si Eurostars

Scop:
Susținerea participării companiilor din România, în parteneriat cu organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor și a cunoștințelor, accesul la rețele transnaționale de colaborare.
Informare 17.07.2017
  • În data de 29 iunie 2017, UEFISCDI a transmis către MCI Pachetul de informaţii supus dezbaterii publice împreuna cu mesajele primite, pentru decizie şi aprobare. 
Sesiunea I

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii

Lista propunerilor de proiecte depuse în sesiunea I este disponibilă aici.
Pachet de informaţii, anexe si Contract de finanţare (aprobate prin Ordinul Ministrului Cercetării si Inovării 509/22.08.2017)

• Cererea de finanțare - Anexa I se va completa în platformă și va avea următoarele anexe:
• Declarație pe propria raspundere privind respectarea criteriilor EUREKA - Anexa III. 1
• Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi mari - Anexa III. 2
• Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare, condiţii cumulate - Anexa III. 3
• Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii - Anexa III. 4
• Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare - Anexa III. 5
Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari - Anexa III. 6A
• Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM - Anexa III. 6B
• Declarație privind nefinanțarea din alte surse - Anexa III. 7
• Declaraţie privind validarea criteriilor de eligibilitate privind participarea întreprinderii - Anexa III. 8
• Declaraţie pentru IMM - uri privind activitățile de inovare - servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru servicii de sprijinire a inovării - Anexa III. 9
• Declarația directorului de proiect care certifică, pe propria răspundere, legalitatea și corectitudinea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în platforma de depunere - Anexa III. 10


• Fișa de evaluare - Anexa II
• Lista ţărilor participante - Anexa IV

Calendar competiție:

Notă:

• Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: www.uefiscdi-direct.ro
• Modulul de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibil începând cu data de 28 august 2017.
• Depunerea cererilor de finanțare este continuă.
Pachetul de informații a fost supus dezbaterii publice în perioada 24 mai – 23 iunie 2017.
Mesajele primite în urma dezbaterii publice provin de la întreprinderi și organizații de cercetare și sunt disponibile aici.
Persoane de contact:
Cătălin Molagic
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 87
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.molagic@uefiscdi.ro
Corina Lică
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 84
Fax:
+40 21 311 59 92
corina.lica@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/proiecte-eureka-traditional-network-eureka-cluster-si-eurostars
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5218, O: 484]