MarTERA

Maritime and Marine Technologies for a New ERA
Acronim : MarTERA
Finanţator: Comisia Europeană, ERA-NET Cofund
Coordonator: Forschungszentrum Julich GmbH, Germany
Perioada de implementare: 2016/12/01-2021/11/30

Descriere:


MarTERA este un proiect de tip ERA-NET Cofund finanţat în cadrul programului Orizont 2020 al Comisiei Europene. Scopul general al proiectului MarTERA îl constitue consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA) în domeniul tehnologiilor marine şi maritime, precum și a dezvoltării aşa-numitei „ Economii Albastre”.
Consorțiul MarTERA, format din 16 țări partenere, va organiza și va cofinanța împreună cu UE o cerere comună de proiecte transnaționale de cercetare în diferite domenii tematice, în anul 2017. În plus, sunt planificate activități suplimentare, dincolo de acest apel cofinanțat, pentru a contribui la dezvoltarea priorităţílor naționale, precum și la implementarea Agendei Strategice de Cercetare a inițiativelor JPI Oceans și WATERBORNE.
MarTERA se focalizează pe tehnologii (în loc de sectoare) datorită potenţialului mare de impact al acestora asupra unei game largi de domenii de aplicare.

Obiectivele proiectului:

- cercetarea națională și europeană în mai multe sectoare marine și maritime este deseori insuficient coordonată.
  Sinergiile pentru punerea în aplicare a obiectivelor comune ar putea fi realizate numai printr-o mai bună
  coordonare și armonizare a focarelor programelor de finanțare. Deși proiectele de colaborare finanțate de CE sunt
  adesea destul de mari și complexe pentru a atrage participarea în special a IMM-urilor, sistemele naționale de
  finanțare oferă oportunități limitate de a colabora cu parteneri străini, în special dacă finanțarea transfrontalieră
  este imposibilă;
- participarea la proiecte transnaționale oferă avantaje prin utilizarea finanțării naționale respective pentru a aborda
  proiecte complexe care nu pot fi realizate doar de o singură națiune;
- proiectele transnaționale oferă o șansă mai mare ca inovarea să intre pe noi piețe;
- perspectiva transversală în dezvoltarea tehnologică poate duce la inovații capabile să beneficieze de mai mult de
  un sector, crescând astfel impactul proiectelor transnaționale finanțate;
- aducerea împreună a actorilor din industrie și de cercetare dincolo de frontiere va consolida poziția economică a
   Europei care sprijină creșterea albastră;
- prin cooperare transnațională este posibil să se creeze o masă critică și să se concentreze excelența asupra
  descoperirilor precompetitive, care pot aduce beneficii industriei marine și maritime în general și le vor face mai competitive pe termen lung, menținând astfel avantajul competitiv al Europei;
- crearea unei mase critice și abordarea nevoilor tehnologiilor în operațiunile marine și maritime.

Parteneri:

• Forschungszentrum Jülich GmbH, Projektträger Jülich -JÜLICH, Germany
• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-BMWi, Germany
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina
• National Academy of Sciences of Belarus (NASB), Belarus
• Flanders Innovation and Entrepreneurship-VLAIO, Belgium
• Agence Nationale de la Recherche-ANR, France
• Ministere de L’Ecologie, du Developpement Durable de L'Energie-MEEM, France
• Marine Institute-MI, Ireland
• Ministerio dell'Instruzione, Dell'Università e della Ricerca-MIUR, Italy
• Ministry for Education and Employement-MCST, Malta
• Nederlandse Organisattie Voor Wetenschappelijk Onderzoek-NWO, Netherlands
• Norges Forskningsrad-RCN, Norway
• Narodowe Centrum Badan I Rozwoju-NCBR, Poland
• Fundação para a Ciência e a Tecnologia -FCT, Portugal
• Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii-UEFISCDI, Romania
• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI, Spain
• Turkey - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBITAK, TurkeyRealizarea unei agende europene de cercetare și inovare necesită o cooperare largă și sistematică în toate domeniile transportului pe apă, activității offshore, resurselor marine, securității maritime, biotehnologiilor, desalinizării, petrolului și gazului din offshore, pescuitului, acvaculturii etc, acoperind toate sectoarele și regiunile relevante marine și maritime pentru o dezvoltare durabilă a sectorului maritim. Activitățile de cercetare și inovare în aceste domenii nu pot fi abordate numai la nivel național, sau numai la nivelul unui singur, sector. Sunt necesare acțiuni coordonate pentru ca industria maritimă să consolideze poziția Europei în acest domeniu economic important și complex pe o piață globală.

Sectoarele cu un potențial ridicat de economie albastră durabilă, cum ar fi transportul pe apă, construcția navală și reparația navelor, activitățile offshore și submarine, monitorizarea și observațiile pot sprijini creșterea durabilă a sectoarelor marine și maritime în ansamblul său și pot utiliza potențialul oceanelor europene, mărilor și coastelor pentru locuri de muncă, valoare și durabilitate. Progresele tehnologice sunt importante pentru îmbunătățirea guvernanței oceanelor, care reprezintă, în sine, o piață importantă pentru industriile maritime, reamintind că țările europene cheltuiesc anual aproximativ 1 miliard de euro pentru achiziționarea și funcționarea infrastructurii pentru monitorizarea mărilor și oceanelor.

În cadrul apelului s-au depus 98 de pre-propuneri, din care 89 au fost eligibile iar 44 au fost selectate pentru a depune propunerea finală. În 3 proiecte din cele depuse, participă 5 echipe de cercetare din Romînia.

Mai multe detalii puteţi găsi la link-ul de mai jos:

https://www.martera.eu/joint-calls

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 31.03.2017, ora 17:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 8.09.2017, ora 17:00 (CET).

Apelul 2017 va fi implementat în două etape: o etapă de pre-propunere și o etapă propunere completă. După depunerea pre-propunerilor prin intermediul paginii web MarTERA, propunerile vor fi evaluate pentru eligibilitate și vor fi selectate pentru etapa 2. Coordonatorul proiectului trebuie să prezinte propunerea în numele consorțiului. În etapa 2 trebuie prezentată propunerea completă a proiectului. Procedura de peer-review a propunerilor finale se bazează pe criteriile de evaluare ale H2020.
Instituțiile care aplică pentru finanțare trebuie să fie eligibile conform regulilor naționale de finanțare ale țărilor din care fac parte. Pot participa parteneri de tipul: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc.).
Proiectele pot fi finanţate pe o perioada de 36 de luni, funcţie de reglementarile individuale ale organizaţiilor de finanţare.

Organizaţii care finanţează acest apel:

• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie-BMWi, Germany
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva-MINCyT, Argentina
• National Academy of Sciences of Belarus-NASB, Belarus
• Flanders Innovation and Entrepreneurship-VLAIO, Belgium
• Agence Nationale de la Recherche-ANR, France
• Ministere de L’Ecologie, du Developpement Durable de L'Energie-MEEM, France
• Marine Institute-MI, Ireland
• Ministerio dell'Instruzione, Dell'Università e della Ricerca-MIUR, Italy
• Ministry for Education and Employement-MCST, Malta
• Nederlandse Organisattie Voor Wetenschappelijk Onderzoek-NWO, Netherlands
• Norges Forskningsrad-RCN, Norway
• Narodowe Centrum Badan I Rozwoju-NCBR, Poland
• Fundação para a Ciência e a Tecnologia -FCT, Portugal
• Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii-UEFISCDI, Romania
• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial-CDTI, Spain
• Turkey - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBITAK, Turkey
• Department of Science and Technology-DST, South Africa

Cele 16 țări finanţatoare sprijină următoarele domenii tehnologice marine și maritime:
• Aria prioritară 1: Tehnologii maritime ecologice prietenoase
• Aria prioritară 2: Dezvoltarea de materiale și structuri noi
• Aria prioritară 3: Senzori, automatizare, monitorizare și observații
• Aria prioritară 4: Fabricație și producție avansate
• Aria prioritară 5: Siguranţă și securitatePersoane de contact:
no file
Domnica Coteț
Responsabil proiect
Telefon:
+40 21 302 38 80
Fax:
+40 21 311 59 92
domnica.cotet@uefiscdi.ro
no file
Cristina Coteț
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 84
Fax:
+40 21 311 59 92
cristina.cotet@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/martera
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6882, O: 501]