Organizare și dezvoltare cluster – Cluster Inovativ (CLS)

Scop:
Creșterea competitivității întreprinderilor cuprinse în structuri de tip « cluster » din sectoare cu relevanţă economică, prin concentrarea resurselor și dezvoltarea producţiei de bunuri inovatoare (tehnologii, produse, servicii), rezultate din activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare planificate și realizate în cooperare în cadrul clusterului.

8.400.000
RON
1.806.400
EUR
Fonduri totale
16
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate

Informare 16.03.2018

• În data de 14 martie 2017, a vut loc alocarea experţilor pentru cele 16 proiecte eligibile.

• În data de 6 martie 2018, UEFISCDI a primit lista cu 31 potenţiali evaluatori validaţi de CCCDI şi aprobați de MCI.


Informare 14.02.2018

• După finalizarea evaluării eligibilității administrative a propunerilor de proiecte, UEFISCDI a transmis către Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) adresa nr. 153 din 17.01.2018 solicitând validarea experților evaluatori pentru competiție de către consiliul coordonator – CCCDI.
Imediat după primirea listei cu experții evaluatori validați, procesul de evaluare va fi inițiat.
Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
*Daca documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 18 ianuarie 2018, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici 
Pachet de informaţii și anexe (aprobate prin Ordinul Ministrului Cercetării nr. 705/22.11.2017)

Propunerea de proiect
  • Secţiunea A: Date de identificare EMC (se completează doar pe platforma de depunere on-line)
  • Secţiunea B: Informaţii generale
  • Cererea de finanțare* (se completează în limba română, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line)

Declarații (se completează, se semnează, se ștampilează și se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

Fișa de evaluare

Ghidul evaluatorului

Întrebări frecvente (model plan de realizare)

Calendar

Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 2: Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin CDI

Informaţii utile:

  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 10 ianuarie 2018, ora 16.00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi  disponibilă la adresa https://uefiscdi-direct.ro începând cu data de 12 decembrie 2017.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".
*Erată: Cererea de finanțare secțiunea B.3 Buget, cheltuieli deplasare - conform Pachet de informații aprobat
Persoane de contact:
EmiliaDumitras 90
Emilia Dumitraş
COORDONATOR COMPETIŢIE
Telefon:
+40 21 302 38 68
Fax:
+40 21 311 59 92
emilia.dumitras@uefiscdi.ro
Catalin COMARITA 90
Cătălin Comariţă
RESPONSABIL TEHNIC-PROIECTE
Telefon:
+40 21 302 38 76
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.comarita@uefiscdi.ro
Corina LICA 90
Corina Lică
RESPONSABIL TEHNIC-PROIECTE
Telefon:
+40 21 308 05 84
Fax:
+40 21 311 59 92
corina.lica@uefiscdi.ro
Știri asociate:
27 Nov 2017

Competiție deschisă "Organizare și dezvoltare cluster - Cluster inovativ"

În cadrul subprogramului 2.1.Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare a fost lansată competiţia pentru instrumentul de f...

https://uefiscdi.ro/organizare-si-dezvoltare-cluster-cluster-inovativ-cls
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.536, O: 524]