Premierea rezultatelor cercetării - articole

Scop:
Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.
11.000.000
RON
2.444.444
EUR
Fonduri totale
3.292
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Având în vedere Calendarul obligațiilor fiscale pentru anul 2017, stabilit de către ANAF – termenul limită pentru declararea impozitului pe venit (inclusiv cel obținut în urma Premierii rezultatelor cercetării, articole) – precum și a procedurilor de lucru ale Trezoreriei Statului, termenul limită pentru transmiterea la UEFISCDI a solicitărilor pentru reanalizarea cererilor de finanțare (modificare vizibilitate în Web of Science Core Collection şi încadrare greșită în domeniu a revistei, etc) este 18.12.2017 ora 16.00.
Solicitările de acest gen se pot transmite prin e-mail la adresa lioara.dobroiu@uefiscdi.ro, cu respectarea termenului anunțat.


Rezultate articole - pentru Lista 5 actualizată (publicat în 20.12.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 4 actualizată (publicat în 20.12.2017)
Rezultate articole - pentru Lista 3 actualizată (publicat în 20.12.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 3 actualizată (publicat în 15.12.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 2 actualizată (publicat în 15.12.2017)
Rezultate articole - pentru Lista 1 actualizată (publicat în 15.12.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 5 cereri premiere depuse (publicat în 15.12.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 4 cereri premiere depuse (publicat în 15.12.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 3 actualizată (publicat în 24.11.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 2 actualizată (publicat în 24.11.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 1 actualizată (publicat în 24.11.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 3 cereri premiere depuse (publicat în 13.11.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 1 actualizată (publicat în 06.11.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 2 cereri premiere depuse (publicat în 06.11.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 1 actualizată (publicat în 27.10.2017)

Rezultate articole - pentru Lista 1 cereri premiere depuse (publicat în 04.10.2017)

Notă: Articolele neîncadrate corespunzător anului publicării conform Web of Science Core Collection şi declarate neeligibile, pot fi redepuse până la încheierea competiţiei.

Lista 5 - cereri premiere depuse (08 - 29 noiembrie 2017, ora 16.00)

În perioada 08 - 29 noiembrie 2017, ora 16.00 au fost primite 454 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole (42 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2016 şi 312 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2017). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 1.508.000 lei.

Lista 4 - cereri premiere depuse (16 octombrie - 08 noiembrie 2017, ora 10.00)

În perioada 16 octombrie - 08 noiembrie 2017, ora 10.00 au fost primite 296 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole (31 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2016 şi 265 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2017). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 1.342.000 lei.

Lista 3 - cereri premiere depuse (02 - 16 octombrie 2017, ora 10.00)

În perioada 02 - 16 octombrie 2017, ora 10.00 au fost primite 283 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole (47 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2016 şi 236 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2017). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 1.197.000 lei.

Lista 2 - cereri premiere depuse (11 septembrie - 02 octombrie 2017, ora 10.00)

În perioada 11 septembrie 2017 - 02 octombrie 2017, ora 10.00 au fost primite 726 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole (138 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2016 şi 588 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2017). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 3.007.000 lei.

Lista 1 - cereri premiere depuse (11 septembrie 2017, ora 10.00)
Până în data de 11 septembrie 2017, ora 10.00, au fost depuse 1634 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole (326 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2016 şi 1308 cereri premiere depuse pentru articole publicate în anul 2017). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 7.295.000 lei.
Plata, cu încadrarea în bugetul competiţiei 2017 de 11.000.000 lei, se face în ordinea depunerii cererilor de premiere, după validarea de către UEFISCDI a informaţiilor cuprinse în cereri.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 507/17.08.2017)

• Cererea de finanţare:

o Secţiunea 1: Informaţii despre articol şi autori
(se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 2: Validarea şi tipărirea Cererii de premiere

o Secţiunea 3: Incărcarea Cererii de premiere semnată şi scanată
(cererea de finanţare din secţiunea 2 tipărită, semnată de autori, scanată în format.pdf se încarcă în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 4: Finalizarea cererii de premiere

Premiere articole publicate în anul 2017

• Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora (AIS)

• Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în anul 2012 sau anterior


Premiere articole publicate în anul 2016 care nu au mai beneficiat de premiere

• Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora (AIS)

• Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în anul 2011 sau anterior


Lista domeniilor ştiinţifice de încadrare a articolelorInformaţii utile:

Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă începând cu 04 septembrie 2017;

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2017 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 noiembrie 2017, ora 16:00;

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
În perioada 10 iulie  - 9 august 2017, Ministerul Cercetării și Inovării a supus consultării proiectul de Pachet de informații pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.1 Resurse Umane – Premierea rezultatelor cercetării - articole.

Propunerile/observațiile primite cu privire la conținutul documentului sunt disponibile aici.
Persoane de contact:
Lioara DOBROIU 90
Lioara Dobroiu
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 30
Fax:
+40 21 311 59 92
lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
21 Aug

Competiţie deschisă - Premierea rezultatelor cercetării - Articole

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane a fost lansată competiția

10 Jul

Dezbatere publică Pachet informații pentru "Premierea rezultatelor cercetării - articole"

Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului n...

https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5712, O: 520]