Premierea rezultatelor cercetării - articole

Scop:
Creşterea calităţii, a impactului şi a vizibilităţi internaţionale a cercetării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative publicate în reviste de prestigiu din fluxul ştiinţific principal internaţional.
3.000.000
RON
652.174
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Rezultate articole - pentru Lista 3 cereri premiere depuse (publicat în 05.06.2018)

Rezultate articole - pentru Lista 2 cereri premiere depuse (publicat în 05.06.2018)

Rezultate articole - pentru Lista 1 cereri premiere depuse (publicat în 05.06.2018)
Notă: Articolele neîncadrate corespunzător anului publicării conform Web of Science Core Collection şi declarate neeligibile, pot fi redepuse începând cu luna iulie 2018 după deschiderea platformei de depunere pentru articole publicate în anul 2018.
Lista 1 - cereri premiere depuse (20 aprilie 2018, ora 13.00)
Până în data de 20 aprilie 2018, ora 13.00, au fost depuse 284 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 1.200.000 lei.
Plata, cu încadrarea în bugetul competiţiei 2018 de 3.000.000 lei, se face în ordinea depunerii cererilor de premiere, după validarea de către UEFISCDI a informaţiilor cuprinse în cereri.


Lista 2 - cereri premiere depuse (20 aprilie - 04 mai 2018, ora 13.00)

În perioada 20 aprilie - 04 mai 2018, ora 13.00, au fost depuse 78 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 272.000 lei.

Lista 3 - cereri premiere depuse (04 mai - 04 iunie 2018, ora 13.00)
În perioada 04 mai - 04 iunie 2018, ora 13.00, au fost depuse 43 cereri de premiere pentru articole publicate în anul 2017 pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Articole. Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 146.000 lei.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 335/29.03.2018)

• Cererea de finanţare:

o Secţiunea 1: Informaţii despre articol şi autori
(se completează doar în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 2: Validarea şi tipărirea Cererii de premiere

o Secţiunea 3: Incărcarea Cererii de premiere semnată şi scanată
(cererea de finanţare din secţiunea 2 tipărită, semnată de autori, scanată în format.pdf se încarcă în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)

o Secţiunea 4: Finalizarea cererii de premierePremiere articole publicate în anul 2017 care nu au mai beneficiat de premiere

• Pentru articolele publicate în reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor încadrate pe subdomenii, ordonate în funcţie de scorul de influentă al acestora (AIS)

• Pentru articolele publicate în reviste indexate în Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate în anul 2012 sau anterior


Pentru articolele publicate în anul 2018, cererile de premiere se vor depune începând cu luna iulie 2018, când vor fi realizate ierarhiile pe subdomeniile ISI, conform valorilor indicatorilor scientometrici publicate în ediţia JCR din luna iunie 2018.


Lista domeniilor ştiinţifice de încadrare a articolelor


Informaţii utile:

Cererile de finanţare se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 29 noiembrie 2018, ora 16:00;

Se evaluează doar cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
Persoane de contact:
Lioara DOBROIU 90
Lioara Dobroiu
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 30
Fax:
+40 21 311 59 92
lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
30 Mar 2018

Competiţie deschisă - Premierea rezultatelor cercetării - Articole

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) şi UEFISCDI lansează competiția

21 Aug 2017

Competiţie deschisă - Premierea rezultatelor cercetării - Articole

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane a fost lansată competiția

10 Jul 2017

Dezbatere publică Pachet informații pentru "Premierea rezultatelor cercetării - articole"

Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului n...

https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-articole
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.548, O: 547]