Premierea rezultatelor cercetării - brevete

Scop:
Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării - inovării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.
2.000.000
RON
444.444
EUR
Fonduri totale
353
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Lista 2 - cereri premiere depuse (15 decembrie, ora 16.00)
Până la data de 15.12.2017, ora 16.00, au fost depuse 105 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Brevete (29 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2016 şi 76 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2017). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 540.000 lei.

Lista 1 - cereri premiere depuse (31 octombrie, ora 16.00)

Până în data de 31 octombrie, ora 16.00, au fost depuse 248 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Brevete (142 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2016 şi 106 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2017). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 1.345.000 lei.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 639/10.10.2017)

Cererea de premiere
(se completează în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro. Cererea de premiere completată se tipăreşte, se semnează de autori, se scanează în format.pdf şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro).




Informaţii utile:

Cererile de premiere se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro;

Copia după toate paginile brevetului de invenţie se va încărca în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line;

Platforma de depunere on-line a cererilor de premiere va fi disponibilă începând cu 19 octombrie 2017;

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2017 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2017, ora 16:00;

Se evaluează doar cererile de premiere care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
În perioada 21 august - 20 septembrie 2017, Ministerul Cercetării și Inovării a supus consultării proiectul de Pachet de informaţii pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.1 Resurse Umane: Premierea rezultatelor cercetării - Brevete.

Propunerile/observațiile primite cu privire la conținutul documentului sunt disponibile aici.
Persoane de contact:
Lioara DOBROIU 90
Lioara Dobroiu
Coordonator competiţie
Telefon:
+40 21 308 05 30
Fax:
+40 21 311 59 92
lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5484, O: 511]