Premierea rezultatelor cercetării - brevete

Scop:
Creşterea impactului şi vizibilităţii internaţionale a cercetării – dezvoltării - inovării româneşti prin recunoaşterea şi recompensarea rezultatelor semnificative protejate prin brevete de invenție.
500.000
RON
108.696
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Până în prezent, valoarea cererilor de premiere brevete admise este de 468.435 lei.

Rezultate brevete - pentru Lista 1 cereri premiere depuse (publicat în 05.06.2018)
Lista 1 - cereri premiere depuse (04 mai 2018, ora 13.00)
Până în data de 04 mai 2018, ora 13.00, au fost depuse 43 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Brevete (16 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2017 şi 27 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2018). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 215.000 lei. Plata, cu încadrarea în bugetul competiţiei 2018 de 500.000 lei, se face în ordinea depunerii cererilor de premiere, după validarea de către UEFISCDI a informaţiilor cuprinse în cereri.

Lista 2 - cereri premiere depuse (04 iunie 2018, ora 13.00)
In perioada 04 mai - 04 iunie 2018, ora 13.00, au fost depuse 23 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Brevete (3 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2017 şi 20 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2018). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 130.000 lei.

Lista 3 - cereri premiere depuse (04 iulie 2018, ora 13.00)
In perioada 04 iunie - 04 iulie 2018, ora 13.00, au fost depuse 24 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Brevete (3 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2017 şi 21 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2018). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 120.000 lei.

Lista 4 - cereri premiere depuse (02 august 2018, ora 13.00)
In perioada 04 iulie - 02 august2018, ora 13.00, au fost depuse 14 cereri de premiere pentru Subprogramul 1.1 - Resurse Umane - Premierea Rezultatelor Cercetării - Brevete (2 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2017 şi 12 cereri premiere depuse pentru brevete acordate în anul 2018). Bugetul total solicitat (conform încadrărilor în categoriile de premiere făcute de solicitanţi) este de 70.000 lei.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 336/29.03.2018)

Cererea de premiere
(se completează în platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro. Cererea de premiere completată se tipăreşte, se semnează de autori, se scanează în format.pdf şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro).


Informaţii utile:

Cererile de premiere se depun, prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro;

Copia după toate paginile brevetului de invenţie se va încărca în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line;

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2018 se primesc cereri de premiere în regim continuu, până la data de 15 decembrie 2018, ora 16:00;

Se evaluează doar cererile de premiere care se regăsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
Persoane de contact:
Lioara DOBROIU 90
Lioara Dobroiu
Coordonator competiţie
Telefon:
+40 21 308 05 30
Fax:
+40 21 311 59 92
lioara.dobroiu@uefiscdi.ro
Știri asociate:
30 Mar 2018

Competiţie deschisă - Premierea rezultatelor cercetării - Brevete

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiția

11 Oct 2017

Competiţie deschisă – Premierea rezultatelor cercetării – brevete

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane a fost lansată competiția

https://uefiscdi.ro/premierea-rezultatelor-cercetarii-brevete
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.6253, O: 538]