Programul "Active and Assisted Living" AAL

Acronim: AAL
Finanţator: Comisia Europeană, Statele membre in Programul AAL
Perioada de implementare: 2014-2020


Obiective:
 • crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
 • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
 • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale 
 • sinergia cu alte programe şi iniţiative europene.

State partenere şi asociate:
 • Austria - Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology/Austrian Research Promotion Agency (www.ffg.at)
 • Belgia - The Brussels Institute for Research and Innovation, Innoviris (www.innoviris.be)
 • Belgia - The Agency for Innovation by Science and Technology IWT (www.iwt.be)
 • Cipru - Research Promotion Foundation (www.research org.cy)
 • Danemarca - Innovationfonden (www.innovationsfonden.dk)
 • Elveţia - Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER/State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI/International Cooperation in Research and Innovation (www.sbfi.admin.ch)
 • Finlanda - TEKES (www.tekes.fi)
 • Franţa - Agence Nationale de la Recherche (www.agence-nationale-recherche.fr)
 • Germania - VDI/VDE Innovation . Technik (ww.vdivde-it.de)
 • Irlanda - Enterprise Ireland (www.enterprise-ireland.com)
 • Israel - Israel-Europe R&D Directorate (www.iserd.org.il)
 • Italia - Directorate General for Health Research and Innovation Ministry of Health (www.santa.it)
 • Italia - MIIUR (www.istruzione.it)
 • Luxemburg - Fonds National de la Recherche (www.fnr.lu)
 • Luxemburg - Ministry of the Economy/Luxinnovation (www.luxinnovation.lu)
 • Norvegia - Research Council of Norway, IT Funk Programme (www.itfunk.org)
 • Olanda - The Netherlands Organization for Health Research and Development (www.zonmw.nl)
 • Polonia - National Centre for Research and Development (www.ncbr.gov.pl)
 • Portugalia - Agency for Knowledge and Technology (www.fct.pt)
 • România - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (www.uefiscdi.ro)
 • Slovenia - Ministry of Public Administration (www.mju.si)
 • Spania - Ministry of Energy, Tourism and Digital Agenda MINETAD (www.minetad.gob.es)
 • Spania - National Institute of Health Carlos III (www.isciii.es)
 • Spania - Department for Social Development, Government of BISCAY ( www.bizkaia.es)
 • Suedia - VINNOVA (www.vinnova.se)
 • Ungaria - National Innovation Office ( www.nih.gov.hu)
 • Marea Britanie - Innovate UK (www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk)
Apelul AAL 2018 se adresează propunerilor transnaţionale inovatoare, multidisciplinare, care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL.

Pentru a permite o mai mare flexibilitate în ceea ce priveşte scopul, dimensiunea şi durata proiectelor, acest Apel introduce în premieră un nou tip de instrument, "small collaborative project" (detalii în documentele Apelului).

Principalele cerinţe solicitate propunerilor de proiect:
 • implicarea puternică a utilizatorilor finali, în special a celor secundari şi terţiari (definiţi cf. Text Apel) şi a altor parteneri importanţi (furnizori, finanţatori) în elaborarea soluţiilor propuse
 • o puternică orientare spre cerinţele pieţei, ţinând cont de tipul de piaţă pe care o vizează (piaţa consumatorilor particulari sau piaţa reglementată)
 • includerea unor aspecte inovatoare în domeniul social şi economic
 • participarea semnificativă a întreprinderilor şi a altor parteneri de afaceri (în special a IMM-urilor)
 • asigurarea unei dimensiuni europene/internaţionale.

Small Collaborative Projects (SCP)

1.000.000
EUR
Fonduri alocate Ro
32
Proiecte depuse Ro
9
Proiecte finanţate Ro
În cadrul Apelului AAL 2018 s-au depus 73 de proiecte:
 • 48 proiecte "collaborative projects"
 • 25 proiecte "small collaborative projects"
Dintre acestea, 32 proiecte sunt cu participare românească:
 • 20 proiecte "collaborative projects"
 • 12 proiecte "small collaborative projects"
România este coordonator în 4 proiecte:
 • 3 proiecte "collaborative projects"
 • 1 proiect "small collaborative projects"
În urma etapei de evaluare si reconfigurare, AAL CMU a aprobat la finanţare următoarele 5 proiecte de tip "collaborative projects"cu parteneri români:

1. SALSA (aal-2018-5-46-CP)
 •     SC MIRA Rehab SRL.
2. SAVE (aal-2018-5-149-CP)
 •     Universitatea Transilvania Braşov - coordonator proiect
 •     SC Vision Systems SRL
 •     Institutul de Ştiinţe Spaţiale
3. CoachMyLife (aal-2018-5-120-CP)
 •      SC Compexin SA
 •      Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti 

4. frAAgiLe (aal-2017-059)

 •     Fundaţia Ana Aslan International
 •     SC SingularLogic Romania Computer Application SRL

5. POSITIVE (aal-2018-5-118-CP)

 •     SC SingularLogic Romania Computer Application SRL  
 •     Fundaţia Ana Aslan Internaţional            
 
Proiectele sunt în etapa de pregătire a Listingului ce urmează să fie supus aprobării Ministerului Cercetării şi Inovării.
Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 28 mai 2018, ora 5PM (CET).
Termen de aprobare a listei de finanţare de către AAL General Assembly: 05 septembrie 2018
Termen de încheiere a etapei de reconfigurare a consorţiilor şi de finalizare a listei de finanţare: 15 octombrie 2018
 • Data publicare: 5 februarie 2018
 • Data închidere: 28 mai 2018 (ora 17.00 CET)
 • Fonduri totale: aprox. 28,5 mil. €
Depunerea propunerii de proiect se face numai de către coordonatorul proiectului, pe site-ul Programului AAL.

Instituţiile care aplică pentru finanţare trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate la nivel european şi naţional menţionate în Ghidul Aplicantului.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Durata de finanţare a proiectelor:
 • proiecte tradiţionale ("collaborative projects"): 18 - 36 luni
 • proiecte mici ("small collaborative projects"): max. 6 luni
Propunerile depuse pentru proiectele tradiţionale ("collaborative projects") trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 - Work Programme 2016-2017/General Annexes).

Bugetul naţional alocat pentru proiectele mici este de max. 200.000 €, acordat în interiorul bugetului total al Apelului de 1 mil. €.

Organizaţiile de finanţare care participă în cadrul Apelului AAL 2018 sunt următoarele:

Tema: Smart solutions for ageing well

Obiectivele propuse de Apelul AAL 2018 se referă la dezvoltarea unor soluţii din domeniul TIC care să contribuie la:

 • susţinerea sau îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă de-a lungul procesului de îmbătrânire
 • îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de îngrijitorii formali şi informali şi de sistemele de asistenţă socială
 • integrarea cu uşurinţă a acestor soluţii în mediul organizaţional al companiilor şi organizaţiilor din domeniul AAL.
Persoane de contact:
no file
Ramona Simionescu
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 88
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.simionescu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/programul-active-and-assisted-living-aal
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.7409, O: 506]