Programul "Active and Assisted Living" AAL

Acronim: AAL
Finanţator: Comisia Europeană, Statele membre in Programul AAL
Perioada de implementare: 2014-2020


Obiective:
 • crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
 • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
 • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale 
 • sinergia cu alte programe şi iniţiative europene.

State partenere şi asociate:
 • Austria - Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology/Austrian Research Promotion Agency (www.ffg.at)
 • Belgia - The Brussels Institute for Research and Innovation, Innoviris (www.innoviris.be)
 • Belgia - The Agency for Innovation by Science and Technology IWT (www.iwt.be)
 • Cipru - Research Promotion Foundation (www.research org.cy)
 • Danemarca - Innovationfonden (www.innovationsfonden.dk)
 • Elveţia - Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER/State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI/International Cooperation in Research and Innovation (www.sbfi.admin.ch)
 • Finlanda - TEKES (www.tekes.fi)
 • Franţa - Agence Nationale de la Recherche (www.agence-nationale-recherche.fr)
 • Germania - VDI/VDE Innovation . Technik (ww.vdivde-it.de)
 • Irlanda - Enterprise Ireland (www.enterprise-ireland.com)
 • Israel - Israel-Europe R&D Directorate (www.iserd.org.il)
 • Italia - Directorate General for Health Research and Innovation Ministry of Health (www.santa.it)
 • Italia - MIIUR (www.istruzione.it)
 • Luxemburg - Fonds National de la Recherche (www.fnr.lu)
 • Luxemburg - Ministry of the Economy/Luxinnovation (www.luxinnovation.lu)
 • Norvegia - Research Council of Norway, IT Funk Programme (www.itfunk.org)
 • Olanda - The Netherlands Organization for Health Research and Development (www.zonmw.nl)
 • Polonia - National Centre for Research and Development (www.ncbr.gov.pl)
 • Portugalia - Agency for Knowledge and Technology (www.fct.pt)
 • România - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (www.uefiscdi.ro)
 • Slovenia - Ministry of Public Administration (www.mju.si)
 • Spania - Ministry of Energy, Tourism and Digital Agenda MINETAD (www.minetad.gob.es)
 • Spania - National Institute of Health Carlos III (www.isciii.es)
 • Spania - Department for Social Development, Government of BISCAY ( www.bizkaia.es)
 • Suedia - VINNOVA (www.vinnova.se)
 • Ungaria - National Innovation Office ( www.nih.gov.hu)
 • Marea Britanie - Innovate UK (www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk)
Apelul 2017 îşi propune să aibă un impact semnificativ în plan social şi comercial prin finanţarea soluţiilor care aduc o îmbunătăţirea evidentă a calităţii vieţii persoanelor în vârstă şi a impactului pe piaţă al produselor AAL.

Cerinţe solicitate propunerilor de proiect:
 • potenţial ridicat de dezvoltare şi comercializare
 • grad înalt de inovare tehnic, social şi comercial
 • participare semnificativă a întreprinderilor (în special a IMM-urilor)
 • includerea unui număr semnificativ de utilizatori finali şi implicarea proactivă a acestora pe întreaga perioadă de derulare a proiectului
 • asigurarea unei dimensiuni europene/internaţionale, acordând atenţie diferenţelor regionale, culturale şi specificului sistemelor naţionale de sănătate şi asistenţă socială.
DECONTARE

Fişa de depunere documente
Acord de realocare
Deviz postcalcul
Fişa de evidenţă a cheltuielilor
RST - Raport ştiinţific şi tehnic
Raport audit financiar

Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, disponibilă începând cu data de 23 noiembrie 2017.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poştă la adresa: Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 6, camera 623, sector 1, Bucureşti.
Termenul final de depunere a documentelor de decontare este data de 11 decembrie 2017.


CONTRACTARE

Model Contract de finanţare

Anexe la Contractul de finanţare

• Anexa II - Plan de realizare a proiectului
• Anexa III - Deviz Cadru Antecalcul
• Anexa IV - Eşalonarea plăţilor
• Anexa V - Convenţia de avans
• Anexa VI - Ajutor de stat Programul 3 "Cooperare europeană şi internaţională" din cadrul PN III
• Anexa I.1 - Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijloci şi mari
• Anexa I.2 - Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare
• Anexa I.3 - Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii
• Anexa I.4 - Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare
• Anexa I.5A - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM
• Anexa I.5B - Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari
• Anexa VI.6 - Declaraţie privind nefinanţarea din alte surse
• Anexa VII - Acord ferm de colaborare
• Anexa VIII - Modalităţi de plată


În cadrul Apelului 2017 au fost depuse 21 de propuneri cu parteneri români din totalul de 45 de propuneri depuse. Au aplicat 24 parteneri români, dintre care 4 în calitate de coordonatori de proiect.

În urma etapei de evaluare si reconfigurare, AAL CMU a aprobat la finanţare următoarele 6 proiecte cu parteneri români:

1. POSTHCARD (aal-2017-045)
 •     SC Father Equipment SRL.
2. vINCI (aal-2017-063)
 •     Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Informatică - coordonator proiect
 •     SC Connected Medical Devices SRL
 •     Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"
3. Ella4Life (aal-2017-035)
 •      Fundaţia Ana Aslan Internaţional

4. INCARE (aal-2017-059)

 •     SC  Centrul IT pentru Ştiinţă şi Tehnologie SRL - coordonator proiect
 •     Universitatea Politehnică Bucureşti

5. IOANNA (aal-2017-077)

 •     SC Singular Logic Romania SA  
 •     Fundaţia Ana Aslan Internaţional            
6. ReMIND (aal-2017-026)
 •     Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
 •     Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara
Proiectele sunt în stadiul de dimensionare a bugetelor alocate pe fiecare an de proiect, în vederea pregătirii Listingului Apelului AAL 2017 ce urmează a fi supus aprobării Ministerului Cercetării şi Inovării.
Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 24 Mai 2017, ora 5PM (CET).
Termen de aprobare a listei de finanţare de către AAL General Assembly: 26 Septembrie 2017
Termen de încheiere a etapei de reconfigurare a proiectelor şi de finalizare a listei de finanţare: 30 Noiembrie 2017

 • Data publicare: 15 Februarie 2017
 • Data închidere: 24 Mai 2017
 • Fonduri totale: aprox. 26,3 mil €
Depunerea propunerii de proiect se face de către coordonatorul proiectului sau de un membru al instituţiei conducătoare de proiect pe site-ul Programului AAL.

Instituţiile care aplică pentru finanţare trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate la nivel european şi naţional menţionate în Ghidul Aplicantului.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL.

Durata de finanţare a proiectelor: 12 - 36 luni.

Propunerile depuse trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 - Work Programme 2016-2017/General Annexes).
Organizaţiile de finanţare care participă în cadrul Apelului AAL 2017 sunt următoarele:

•Austria - Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology/Austrian Research Promotion Agency (www.ffg.at)
•Belgia - The Brussels Institute for Research and Innovation (www.innoviris.be)
•Belgia - The Agency for Innovation by Science and Technology (IWT) (www.iwt.be)
•Cipru - Research Promotion Foundation (www.research.org.cy)
•Ungaria - National Innovation Office (www.nih.gov.hu)
•Italia - MIUR (www.istruzione.it)
•Italia (MoH) - Directorate General for Health Research and Innovation/Ministry of Health (www.santa.it)
•Italia (Friuli Venezia Giulia Region)
•Luxemburg - Fonds National de la Recherche (www.fnr.lu)
•Luxemburg - Ministry of the Economy/Luxinnovation (www.luxinnovation.lu)
•Olanda - The Netherlands Organization for Health Research and Development (www.zonmw.nl)
•Polonia - National Centre for Research and Development (www.ncbr.gov.pl)
•Portugalia - Agency for Knowledge and Technology (www.fct.pt)
•România - Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
•Slovenia - Ministry of Public Administration (www.mju.si)
•Spania (ISCIII) - National Institute of Health Carlos III (www.isciii.es)
•Spania (Biscay province)- Government of Biscay/Department for Social Development (www.bizkaia.es)
•Elvetia - Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER/State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI/International Cooperation in Research and Innovation (www.sbfi.admin.ch)
•Canada - Canadian Institutes of Health Research (www.cihr-irsc.gc.ca)
Tema: AAL packages/Integrated solutions - Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults

Obiective propuse:

1. Dezvoltarea unor pachete flexibile, care să integreze soluţii cu real potenţial de piaţă şi care aduc o îmbunătăţire semnificativă calităţii vieţii diferitelor categorii de utilizatori.

Opţiuni posibile:
•integrarea soluţiilor de succes din domeniul AAL finanţate anterior de Programul AAL, de alte programe de finanţare la nivel european sau naţional, sau de alte surse de finanţare şi care necesită finalizare
•dezvoltarea unor componente noi şi integrarea acestora în pachete
•includerea în pachete a componentelor aflate deja în stadiul de intrare pe piaţă şi asocierea acestora unor soluţii noi.

2. Testarea extensivă şi evaluarea pachetelor în vederea furnizării unor rezultate semnificative.
Persoane de contact:
no file
Ramona Simionescu
Expert
Telefon:
+40 21 302 38 88
Fax:
+40 21 311 59 92
ramona.simionescu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/programul-active-and-assisted-living-aal
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5569, O: 477]