Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)

Scop:

Îmbunătățirea performanței instituționale a organizațiilor publice de cercetare cu tradiție și cu posibilități de relansare în domenii socio-economice de interes pentru România, prin susținerea competențelor de cercetare existente la nivel instituțional.

Identificator competiție: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017
360.935.038
RON
80.207.786
EUR
Fonduri totale
380
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după instituţia coordonatoare

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după instituţiile partenere

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul instituţiilor partenere)Alte statistici
Contestațiile se pot transmite în perioada 25 - 26 septembrie 2017 prin e-mail la adresa proiectecomplexe@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, București.
Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care directorul de proiect le consideră neconforme cu precizările din Pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele si comentariile evaluatorilor.
Contestațiile se pot transmite în perioada 22 - 25 septembrie 2017 prin e-mail la adresa proiectecomplexe@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, București.
Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care directorul de proiect le consideră neconforme cu precizările din Pachetul de informații. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele si comentariile evaluatorilor.
Informare 19 septembrie 2017

Situaţia procesului de evaluare - Etapa I:
 
Rezultatele procesului de evaluare – Etapa I, pentru domeniile Bioeconomie, TIC, spaţiu şi securitate, Energie, mediu şi schimbări climatice, vor fi publicate în perioada 21 - 23 septembrie 2017. Pentru domeniile, Eco-nanotehnologii şi materiale avansate, Tehnologii noi şi emergente rezultatele vor fi publicate marţi, 26 septembrie 2017.

Informare 12 septembrie 2017
 • În data de 11 septembrie 2017 a avut loc o nouă sesiune de alocare experţi pentru alte 136 de fişe. Până în prezent, din necesarul de 1875 de fişe, au fost alocate 1719.

Informare 6 septembrie 2017
 • În data de 4 septembrie 2017 a fost iniţiat procesul de evaluare. A avut loc prima sesiune de alocare experţi pentru cele 375 de proiecte eligibile. Din necesarul de 1875 alocări au fost efectuate 1583.
Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Procesul de verificare a eligibilităţii

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin e-mail la adresa proiectecomplexe@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 30 - 31 august 2017. În contestaţie se va specifica în clar numărul propunerii de proiect.
Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 31 august 2017, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii și anexe (aprobate prin Ordinul Ministrului Cercetării nr. 439/11.07.2017)


Propunerea de proiect
 • Secţiunea A: Date de identificare participanţi
  (se completează doar pe platforma de depunere on-line)
 • Secţiunea B: Informaţii proiect complex CDI (Etapa 1 de evaluare)
  • Secţiunea B.1: Informații generale
   (se completează doar pe platforma de depunere on-line)
  • Secţiunea B.2: Conţinut proiect complex CDI
   (se completează, în limba română, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line)
 • Secţiunea C: Informaţii proiecte componente (Etapa 2 de evaluare)*
  (se completează, în limba romana, se salvează în format .pdf textual şi se încarcă în platforma de depunere on-line)

Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Fişa de evaluare Etapa I

Fişa de evaluare Etapa II

Raport de evaluare (Intermediar/Final)

Întrebări frecvente

Calendar


Informaţii utile:
 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 25 august 2017, ora 16.00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: https://uefiscdi-direct.ro.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat". 
*Erata: Formularul C - conform anexe Pachet de informatii aprobat
Ministerul Cercetării și Inovării supune consultării proiectul de Pachet de informații și Anexele la acesta pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.2 Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte complexe realizate în consorții CDI.

Propuneri/observații cu privire la conținutul documentelor se primesc până la data de 7 iulie 2017 pe adresa de e-mail: proiectecomplexe@uefiscdi.ro și în CC la simona.malureanu@research.gov.ro.
Persoane de contact:
Andreea Dimitriu
Coordonator Competiţie
Telefon:
+40 21 302 38 52
Fax:
+40 21 311 59 92
andreea.dimitriu@uefiscdi.ro
Alina Molagic
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 65
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.molagic@uefiscdi.ro
Cristian Stroe
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 56
Fax:
+40 21 311 59 92
cristian.stroe@uefiscdi.ro
Mihaela Călin
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 51
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.calin@uefiscdi.ro
Alexandru Florescu
Responsabil tehnic-proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 54
Fax:
+40 21 311 59 92
alexandru.florescu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-pccdi
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.557, O: 520]