Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente

Scop:
Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.
50.000.000
RON
11.111.111
EUR
Fonduri totale
1.133
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Listă rezultate preliminare - Domeniul Fizică

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 14 - 20 februarie 2018, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţe sociale şi economice
Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţe umaniste

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 13 - 19 februarie 2018, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Listă rezultate preliminare - Domeniul Sănătate

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 01 - 07 februarie 2018, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Listă rezultate preliminare - Domeniul Biologie şi Ecologie

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 29 decembrie 2017 - 09 ianuarie 2018, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţele Pământului

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 21 decembrie 2017 - 08 ianuarie 2018, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţe Inginereşti

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 14 - 20 decembrie 2017, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Listă rezultate preliminare - Domeniul Matematică şi Informatică

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 11 - 18 decembrie 2017, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.


Listă rezultate preliminare - Domeniul Chimie

Listă rezultate preliminare - Domeniul Stiintele vietii aplicate si biotehnologii

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 08 - 14 decembrie 2017, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.


Listă rezultate preliminare - Domeniul Ştiinţa materialelor

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 07 - 13 decembrie 2017, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro , prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Informare 13.02.2018

În data de 13 februarie 2018 au fost afişate rezultatele preliminare pentru domeniul "Fizică".


Informare 12.02.2018

În data de 12 februarie 2018 au fost afişate rezultatele preliminare pentru domeniile "Ştiinţe umaniste" şi "Ştiinţe sociale si economice".

Informare 09.02.2018

A fost finalizat procesul de evaluare pentru proiectele a căror fişe au fost anulate. Rezultatele preliminare pentru ultimele 3 domenii (Fizică; Ştiinţe Umaniste şi Ştiinţe Sociale şi Economice) vor fi afişate în perioada 12 - 16 februarie 2018.
În data de 31 ianuarie 2018 au fost afişate rezultatele preliminare pentru domeniul "Sănătate".
În data de 01 februarie 2018 au fost afişate rezultatele finale pentru domeniul "Biologie şi Ecologie".


Informare 25.01.2018

În perioada 19 - 25 ianuarie 2018 au fost afişate rezultatele finale pentru domeniile "Ştiinţa materialelor", "Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii", "Ştiinţe Inginereşti" şi "Ştiinţele Pământului".

Informare 18.01.2018


În perioada 06 - 28 decembrie 2017, au fost publicate rezultate preliminare pentru 7 domenii (Ştiinţa materialelor; Ştiinţele vieţii aplicate şi Biotehnologii, Chimie; Matematică şi Informatică, Ştiinţe Inginereşti, Ştiinţele Pământului, Biologie şi Ecologie). Conform pachetului de informaţii, directorii de proiecte au posibilitatea de a transmite contestaţii. Astfel, pe cele 7 domenii pentru care au fost afişate rezultatele preliminare. au fost primite 42 contestaţii. Acestea sunt analizate în detaliu de comisiile constituite de CNCS, coordonatorul ştiinţific de program.

În data de 17 ianuarie 2018, au fost afişate rezultatele finale pentru domeniile "Chimie" şi "Matematică şi Informatică".

Informare 15.12.2017
În urma unor sesizări primite privind abaterile unui expert evaluator de la normele şi uzanţele deontologiei academice, CNCS şi UEFISCDI au decis următoarele:
- Se anulează toate evaluările realizate de expertul în cauza atât pentru competiţia TE, cât şi pentru competiţia PD. Astfel, toate proiectele afectate revin în etapa de evaluare individuală, indiferent de stadiul de evaluare existent;
- Expertul îşi pierde calitatea de evaluator pentru competiţiile organizate de CNCS/CCCDI/UEFISCDI.

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru cele 1128 proiecte.
În perioada 6 - 14 decembrie 2017 au fost transmise ultimele 29 rapoarte iniţiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul) către directorii de proiecte în vederea transmiterii punctelor de vedere legate de evaluare.

Informare 06.12.2017
În data de 05 decembrie 2017, pentru 40 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 06 - 12 decembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

Informare 04.12.2017
În perioada 04 - 18 decembrie se vor desfăşura şedinţele de panel.
În data de 29 noiembrie 2017, pentru 12 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 04 - 08 decembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

Informare 28.11.2017
În data de 28 noiembrie 2017, pentru 46 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 29 noiembrie - 07 decembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

În data de 28 noiembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 7 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.

Informare 27.11.2017
În data de 25 noiembrie 2017, pentru 100 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 27 noiembrie - 05 decembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

În data de 24 noiembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 9 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.
În data de 22 noiembrie 2017 si respectiv 24 noiembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 9 si respectiv 7 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Informare 21.11.2017
În data de 21 noiembrie 2017, pentru 51 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 22 - 28 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

Informare 20.11.2017
Din numărul total de 3.384 fişe individuale necesare, au fost alocate 3.364 fişe individuale (aprox. 99.40%) din care au fost finalizate 3.326 fişe (98.3% din totalul necesar).
În data de 20 noiembrie 2017, pentru 39 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 21 - 27 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

Informare 16.11.2017
Din numărul total de 3.384 fişe individuale necesare, au fost alocate 3.347 fişe individuale (aprox. 99%) din care au fost finalizate 3.308 fişe (98% din totalul necesar).
În data de 16 noiembrie 2017, pentru 61 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 17 - 23 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

În data de 15 noiembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 41 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.


Informare 14.11.2017
Din numărul total de 3.384 fişe individuale necesare, au fost alocate 3.330 fişe individuale (aprox. 98.4%) din care au fost finalizate 3.290 fişe (97% din totalul necesar).
În data de 14 noiembrie 2017, pentru 37 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 15 - 21 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

În data de 14 noiembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 41 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Informare 09.11.2017
Din numărul total de 3.384 fişe individuale necesare, au fost alocate 3.307 fişe individuale (aprox. 98%) din care au fost finalizate 3.191 fişe (94% din totalul necesar).
În data de 09 noiembrie 2017, pentru 78 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 10 noiembrie - 16 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

Informare 06.11.2017
În data de 06 noiembrie 2017, pentru 635 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare (şi Fişa concatenată, dacă e cazul). În perioada 07 noiembrie - 13 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi trasmise către directorii de proiect.

Informare 01.11.2017

Din numărul total de 3.384 fişe individuale necesare, au fost alocate 3.160 fişe individuale (aprox. 93%) din care au fost finalizate 3.038 fişe (90% din totalul necesar).

 

Începând cu data de 6 noiembrie 2017, se vor pune la dispoziţia directorilor de proiecte rapoartele iniţiale de evaluare finalizate până în momentul respectiv, în vederea formulării punctului de vedere legat de evaluare.

Informare 27.10.2017
În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 3.384 fişe individuale necesare, au fost alocate 3126 fişe individuale (aprox. 92%) din care au fost finalizate 2887 fişe (85% din totalul necesar).
În data de 26 octombrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 52 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.
În data de 17 octombrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 52 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Informare 09.10.2017
În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 3.384 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.658 fişe individuale (aprox. 78%) din care au fost finalizate 2.594 fişe (76% din totalul necesar).

Informare 18.09.2017
În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 3.384 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.556 fişe individuale (aprox. 75%) din care au fost finalizate 2.342 fişe (69% din totalul necesar).

Informare 05.09.2017
În data de 01 septembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 121 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.
În data de 30 august 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 121 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Informare 24.08.2017
În urma unei noi sesiuni de alocare din data de 23 august 2017, 1028 proiecte au cel puțin un expert alocat, iar numărul de alocări efectuate până în prezent este de 2.180, din totalul de 3.384.

Informare 18.08.2017
În data de 17 august 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 199 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.

Informare 28.07.2017
În urma unei noi sesiuni de alocare din data de 28 iulie 2017, 945 proiecte au avut cel puțin un expert alocat, iar numărul de alocări efectuate până în prezent este de 1.670, din totalul de 3.384.

Informare 21.07.2017
În data de 21 iulie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 201 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Informare 19.07.2017
Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 12 iulie 2017. După prima sesiune de alocare din data de 19 iulie 2017, 933 de proiecte au cel puţin un expert alocat iar numărul de alocari efectuate este de 1.586, din totalul de 3.384.

Informare 11.07.2017
În data de 11 iulie 2017, UEFISCDI a primit lista cu 358 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI. Procesul de evaluare va fi iniţiat.

Informare 23.05.2017
Conform solicitarii MCI nr. 343 SS/10.05.2017, experţii evaluatori trebuie să încarce în platforma www.brainmap.ro şi avizul de la instituţiile de cercetare de unde provin. Astfel, aprobarea experţilor de către MCI, şi ulterior iniţierea procesului de evaluare, se vor realiza numai după primirea documentelor solicitate.


În data de 13.04.2017, UEFISCDI a retransmis catre MCI lista de potenţiali evaluatori, refăcută conform solicitarii MCI (încarcarea în platforma www.brainmap.ro a declaraţiei pe propria răspundere privind etica şi deontologia profesională).

Informare 03.04.2017

Procesul de evaluare pentru competiția "Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente" 2016, va fi inițiat după momentul aprobării de către Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) a listei de potențiali evaluatori.
Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii

Procesul de verificare a eligibilităţii

Lista contestațiilor primite este disponibilă aici.

Contestațiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilității se pot transmite de directorii de proiect prin email la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etaj 3, camera 321) în perioada 26 ianuarie - 1 februarie 2017. În contestație se va specifica în clar codul propunerii de proiect.
Orice contestație sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

* Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până la data de 1 februarie 2017, propunerile de proiecte în cauza sunt declarate neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
(Cuprinde secțiunile B (B1 – B3) și C (C1-C7) – acest document integrat va fi transmis spre evaluare. Acesta se completează în limba engleză, se salvează în format .pdf textual și se încarcă pe platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro).

Secțiunile B1 și B3 ale aplicației vor fi publice. Acestea vor fi încărcate în platforma de depunere atât ca parte integrantă a cererii de finanțare, cât și sub forma de 2 fișiere .pdf separate.

 • Secțiunea B1: Curriculum vitae al directorului de proiect
 • Secțiunea B3: Elemente definitorii ale realizărilor științifice remarcabile ale directorului de proiect

  Notă privind link-urile existente în Anexa 1 din Pachetul de informaţii


 • Declarații (se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
  • Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect, redactată în limba română, prin care confirmă corectitudinea datelor cuprinse în versiunea electronică a cererii de finanțare. Pentru propunerile de proiecte al căror director provine din străinătate, se permite redactarea acestei declarații în limba engleză;
  • Declarație pe propria răspundere a directorului de proiect, redactată în limba română, privind nefinanțarea din alte surse. Pentru propunerile de proiecte al căror director provine din străinătate, se permite redactarea acestei declarații în limba engleză;
  • Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă în limba română (semnată de reprezentantul legal și ștampilată) prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituție, asigurarea sprijinului administrativ, punerea la dispoziția echipei de proiect a infrastructurii necesare, angajamentul de a sprijini desfășurarea proiectului în bune condiții și angajarea membrilor echipei de proiect, în condițiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanțat;
  • Declarație pe propria răspundere a instituției gazdă în limba română (semnată de reprezentantul legal și ștampilată) privind încadrarea în definiția organizației de cercetare. Această declarație nu trebuie depusă de către universitățile acreditate, institutele Academiei Române și institutele naționale de cercetare – dezvoltare;
  • Acordul conducătorului de doctorat, în limba româna, în cazul cererilor de finanțare unde există doctoranzi nominalizați în echipa de proiect. Acordul trebuie să prezinte atât legătura dintre tema proiectului și cercetarea doctorală, cât și timpul de lucru alocat de doctorand pentru implementarea proiectului. Acordul conducătorului de doctorat nu este necesar în situația în care acesta este membru în echipa de proiect.
Informații utile:
 • Cererile de finanțare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea și în format tipărit;
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începând cu data de 21 noiembrie 2016;
 • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 10 ianuarie 2017, ora 16:00;
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilității doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat";
În perioada consultării publice au fost primite mesaje ce provin de la cercetători/grupuri de cercetători din universități / institute de cercetare.
Mesajele sunt disponibile
aici.

Persoane de contact:
Mihaela PIRSOAGA 90
Mihaela Pîrşoagă
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 16
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro
I BRAT 90
Iulia Brat
Responsabil Tehnic - Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 33
Fax:
+40 21 311 59 92
iulia.brat@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4968, O: 515]