Proiecte de cercetare postdoctorală

Scop:
Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, care doresc să îşi dezvolte o cariera profesională independentă de cercetare în instituţii de cercetare din România, în vederea stimulării excelenţei ştiinţifice în cercetarea românească.
Identificator compeţitie: PN-III-P1-1.1-PD-2016
35.000.000
RON
7.777.777
EUR
Fonduri totale
947
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Informare 21.11.2017
În data de 21 noiembrie 2017, pentru 20 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 22 - 28 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

Informare 20.11.2017
Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.700 fişe individuale (aprox. 95%), din care au fost finalizate 2.624 fişe (93% din totalul necesar).
În data de 20 noiembrie 2017, pentru 28 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 21 - 27 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

Informare 16.11.2017
Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.644 fişe individuale (aprox. 93%), din care au fost finalizate 2.540 fişe (90% din totalul necesar).
În data de 16 noiembrie 2017, pentru 42 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 17 - 23 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

În data de 15 noiembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 41 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.

Informare 14.11.2017
Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.567 fişe individuale (aprox. 91%), din care au fost finalizate 2.509 fişe (89% din totalul necesar).
În data de 14 noiembrie 2017, pentru 29 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 15 - 21 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

În data de 14 noiembrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 41 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Informare 09.11.2017
Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.549 fişe individuale (aprox. 90%), din care au fost finalizate 2.401 fişe (85% din totalul necesar).
În data de 09 noiembrie 2017, pentru 70 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 10 noiembrie - 16 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.


Informare 06.11.2017
În data de 06 noiembrie 2017, pentru 407 propuneri de proiect au fost transmise către directorii de proiecte, Rapoartele inițiale de evaluare şi Fişa concatenată (dacă e cazul). În perioada 07 noiembrie - 13 noiembrie 2017 se primesc punctele de vedere ale directorilor de proiecte legate de evaluare.
Pe măsură ce se mai finalizează rapoarte iniţiale de evaluare, acestea vor fi transmise către directorii de proiect.

Informare 01.11.2017
Din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.436 fişe individuale (aprox. 86%), din care au fost finalizate 2.224 fişe (79% din totalul necesar).

Începând cu data de 6 noiembrie 2017, se vor pune la dispoziţia directorilor de proiecte rapoartele iniţiale de evaluare finalizate până în momentul respectiv, în vederea formulării punctului de vedere legat de evaluare

Informare 27.10.2017
În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 2.387 fişe individuale (aprox. 85%) din care au fost finalizate 2.095 fişe (74% din totalul necesar).
În data de 26 octombrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 52 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.
În data de 17 octombrie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 52 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Informare 09.10.2017
În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 1.923 fişe individuale (aprox. 68%) din care au fost finalizate 1.855 fişe (66% din totalul necesar).

Informare 18.09.2017
În urma sesiunilor de alocare, din numărul total de 2.820 fişe individuale necesare, au fost alocate 1.815 fişe individuale (aprox. 64%) din care au fost finalizate 1.591 fişe (56% din totalul necesar).

Informare 05.09.2017
În data de 01 septembrie 2017, UEFISCDI a primit o nouă listă cu 121 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.
În data de 30 august 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 121 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Informare 24.08.2017
În urma unei noi sesiuni de alocare din data de 23 august 2017, 775 proiecte au cel puțin un expert alocat, iar numărul de alocări efectuate până în prezent este de 1.460 din totalul de 2.823.

Informare 18.08.2017
În data de 17 august 2017, UEFISCDI a primit o nouă lista cu 199 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI.

Informare 28.07.2017
În urma unei noi sesiuni de alocare din data de 28 iulie 2017, 647 proiecte au avut cel puțin un expert alocat, iar numărul de alocări efectuate până în prezent este de 1.007 din totalul de 2.823.

Informare 21.07.2017
În data de 21 iulie 2017, UEFISCDI a trimis spre aprobare către MCI încă o listă cu 201 potenţiali experţi evaluatori validaţi de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS).

Informare 19.07.2017
Procesul de evaluare a fost iniţiat în data de 12 iulie 2017. După prima sesiune de alocare din data de 19 iulie 2017, 623 de proiecte au cel puţin un expert alocat iar numărul de alocari efectuate este de 938, din totalul de 2823.

Informare 11.07.2017
În data de 11 iulie 2017, UEFISCDI a primit lista cu 358 potenţiali evaluatori validaţi de CNCS şi aprobaţi de MCI. Procesul de evaluare va fi iniţiat.

Informare 23.05.2017
Conform solicitarii MCI nr. 343 SS/10.05.2017, experţii evaluatori trebuie să încarce în platforma www.brainmap.ro şi avizul de la instituţiile de cercetare de unde provin. Astfel, aprobarea experţilor de către MCI, şi ulterior iniţierea procesului de evaluare, se vor realiza numai după primirea documentelor solicitate.


In data de 13.04.2017, UEFISCDI a retransmis catre MCI lista de potentiali evaluatori, refacuta conform solicitarii MCI (incarcarea in platforma www.brainmap.ro a declaratiei pe propria raspundere privind etica si deontologia profesionala).

Informare 03.04.2017

Procesul de evaluare pentru competiţia "Proiecte de cercetare postdoctorală" 2016, va fi iniţiat după momentul aprobării de către Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) a listei de potenţiali evaluatori.

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii

Lista propunerilor de proiecte eligibile
Lista propunerilor de proiecte neeligibile

Procesul de verificare a eligibilităţii

Lista contestațiilor primite este disponibilă aici

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau documentele solicitate în vederea declarării eligibilităţii se pot transmite de directorii de proiect prin email la adresa proiectePD@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etaj 3, camera 321) în perioada 25 - 31 ianuarie 2017. În contestaţie se va specifica în clar codul propunerii de proiect. Orice contestaţie sau document necesar primit în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

Lista propunerilor de proiect depuse este disponibilă aici.

Modificare Pachet de informaţii (aprobat prin Adresa ANCSI nr. 4916/19.12.2016)

Link-ul din nota existentă în Anexa 1 - Cererea de finanţare (Secţiunea B3) din Pachetul de informaţii pentru "Proiecte de Cercetare Postdoctorală" se modifică dupa cum urmează:
Rute complementare pentru științele socio-umane:

  • ERIH Plus (categoriile Int 1 și Int 2 din evaluarea 2011):

      http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/clasificare_reviste_ERIH.pdf

Pachet de informaţii (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9412/01.11.2016)

Propunerea de proiect:

Secţiunile B1 şi B3 ale aplicaţiei vor fi publice. Acestea vor fi încarcate în platforma de depunere atât ca parte integrantă a cererii de finanţare, cât şi sub formă de 2 fişiere .pdf separate.

Notă privind link-urile existente în Anexa 1 din Pachetul de informaţii

Declaraţii (se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)

o Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect, redactată în limba română, prin care confirmă corectitudinea datelor cuprinse în versiunea electronică a cererii de finanţare. Pentru propunerile de proiecte al caror director provine din străinătate, se permite redactarea acestei declaraţii în limba engleză;
o Declaraţie pe propria răspundere a directorului de proiect, redactată în limba română, privind nefinanţarea din alte surse. Pentru propunerile de proiecte al căror director provine din străinătate, se permite redactarea acestei declaraţii în limba engleză;
o Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă în limba română, (semnată de reprezentantul legal şi stampilată) prin care se certifică acceptarea implementării proiectului în instituţie, asigurarea sprijinului administrativ, punerea la dispoziţia echipei de proiect a infrastructurii necesare, angajamentul de a sprijini desfăşurarea proiectului în bune condiţii şi angajarea cu normă întreagă a directorului de proiect, în condiţiile legii, conform propunerii de proiect, în cazul în care proiectul este finanţat;
o Declaraţie pe propria răspundere a instituţiei gazdă în limba română (semnată de reprezentantul legal şi ştampilată) privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare. Această declaraţie nu trebuie depusă de către universităţile acreditate, institutele Academiei Române şi institutele naţionale de cercetare – dezvoltare;
o Acordul mentorului de a mentora directorul de proiect

Fişa de evaluare

Domenii ştiinţifice

Calendarul competiţiei

Presentation PD 2016


Informaţii utile:
  • Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei web - www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 21 noiembrie 2016;
  • Termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare este 10 ianuarie 2017, ora 16:00;
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se gasesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".


În perioada consultării publice au fost primite mesaje ce provin de la cercetători/grupuri de cercetători din universități / institute de cercetare.
Mesajele sunt disponibile aici.

Persoane de contact:
Daniela Mihai
Coordonator competiție
Telefon:
+40 21 308 05 62
Fax:
+40 21 311 59 92
daniela.mihai@uefiscdi.ro
Marinela Tudorache
Responsabil Tehnic - Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 17
Fax:
+40 21 311 59 92
marinela.tudorache@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/proiecte-de-cercetare-postdoctorala
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4964, O: 497]