Proiecte de mobilitate pentru cercetători

Scop:

Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea şi prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructuri/ biblioteci/arhive/baze de date internaționale.

20.000.000
RON
4.444.444
EUR
Fonduri totale
0
Proiecte depuse
0
Proiecte finanţate
Sesiunea I - cereri de finanţare depuse în perioada 06 - 15 septembrie 2017, ora 16:00
Lista cererilor de finanţare depuse este disponibilă aici.
Sesiunea II - cereri de finanţare depuse în perioada 15 - 22 septembrie 2017, ora 16:00
Lista cererilor de finanţare depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 528/30.08.2017)

Contract de finanţare

Cererea de finantare

Cerere de finanţare
(se completează, se semnează, se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)

• Declaraţia pe propria răspundere a directorului de proiect prin care certifică faptul că tipurile de activităţi pentru care solicită finanţare nu au fost raportate în cadrul unui proiect de cercetare finanţat din fonduri publice şi pentru care au fost prevăzute costuri în acest sens.

Fişa de evaluare

CalendarInformaţii utile:

• Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

• Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 06 septembrie 2017;

• Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 10 decembrie 2017, ora 16:00;

• Cererile de finanţare se completează, se semnează, se scanează în format .pdf şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line;

• Se vor lua în calcul doar cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
In perioada 24 iulie - 23 august 2017, Ministerul Cercetării și Inovării a supus consultării proiectul de Pachet de informații pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.1 Resurse Umane – Proiecte de mobilitate pentru cercetători.

Propunerile/observații cu privire la conținutul documentului sunt disponibile aici.
Persoane de contact:
Gabriela Chiric
Coordonator competiţie
Telefon:
+40 21 308 05 63
Fax:
+40 21 311 59 92
gabriela.chiric@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5044, O: 463]