Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora

Scop:
Crearea mediului propice schimburilor de experienţă şi expertiză ce au la bază transferul de aptitudini, competenţe dobândite de tinerii cercetători români aflaţi în diaspora şi cei din ţară, în vederea consolidării cooperării între aceştia.
303.700
RON
67.488
EUR
Fonduri totale
9
Proiecte depuse
6
Proiecte finanţate

DECONTARE

Pachet documente necesar decontării

• Fişa decontare cheltuieli - 1 exemplar
• Raport de activitate - 1 exemplar

Documentele necesare decontării se vor transmite în forma printată, cu semnăturile aferente, direct la sediul UEFISCDI sau prin poşta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 6, camera 617, Bucureşti. Termenul final de depunere al documentelor de decontare este 18 decembrie 2017.


CONTRACTARE

Sesiunea I - aplicaţii depuse în perioada 06 - 23 octombrie 2017

Lista proiecte admise la finanţare (aprobată prin Adresa MCI nr. 11600 / 15.11.2017)

Sesiunea II - aplicaţii depuse în perioada 23 octombrie - 6 noiembrie 2017

Lista proiecte admise la finanţare (aprobată prin Adresa MCI nr. 11681 / 24.11.2017)

Sesiunea III - aplicaţii depuse în perioada 6 - 13 noiembrie 2017

Lista proiecte admise la finanţare (aprobată prin Adresa MCI nr. 11681 / 24.11.2017)

Sesiunea IV - aplicaţii depuse în perioada 13 - 20 noiembrie 2017

Lista proiecte admise la finanţare (aprobată prin Adresa MCI nr. 11681 / 24.11.2017)


Contract de finantare (aprobat prin Ordinul MCI nr. 619/29.09.2017)

Sesiunea IRezultate preliminare

Fişa de evaluare este disponibilă în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 1 – 3 noiembrie 2017 prin e-mail la adresa proiecteMCT@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii.

Sesiunea IIRezultate preliminare

Fişa de evaluare este disponibilă în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 14 – 16 noiembrie 2017 prin e-mail la adresa proiecteMCT@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii.

Sesiunea IIIRezultate preliminare

Fişa de evaluare este disponibilă în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil.

Sesiunea IVRezultate preliminare

Fişa de evaluare este disponibilă în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil.


Sesiunea I - cereri de finanţare depuse în perioada 06 - 23 octombrie 2017, ora 10:00

Rezultate verificare eligibilitate cereri depuse

Sesiunea II - cereri de finanţare depuse în perioada 23 octombrie - 6 noiembrie 2017, ora 16:00

Rezultate verificare eligibilitate cereri depuse

Sesiunea III - cereri de finanţare depuse în perioada 6 - 13 noiembrie 2017, ora 10:00

Rezultate verificare eligibilitate cereri depuse

Sesiunea IV - cereri de finanţare depuse în perioada 13 - 20 noiembrie 2017, ora 16:00

Rezultate verificare eligibilitate cereri depuse
Sesiunea I - cereri de finanţare depuse în perioada 06 - 23 octombrie 2017, ora 10:00
Lista cererilor de finanţare depuse este disponibilă aici.

Sesiunea II - cereri de finanţare depuse în perioada 23 octombrie - 6 noiembrie 2017, ora 16:00
Lista cererilor de finanţare depuse este disponibilă aici.

Sesiunea III - cereri de finanţare depuse în perioada 6 - 13 noiembrie 2017, ora 10:00
Lista cererilor de finanţare depuse este disponibilă aici.

Sesiunea IV - cereri de finanţare depuse în perioada 13 - 20 noiembrie 2017, ora 16:00
Lista cererilor de finanţare depuse este disponibilă aici.
Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 619/29.09.2017)

  Contract de finanţare

Cererea de finantare

Cerere de finanţare
(se completează, se semnează, se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)

Fişa de evaluare

CalendarInformaţii utile:

• Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

• Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 06 octombrie 2017;

• Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 20 noiembrie 2017, ora 16:00;

• Cererile de finanţare se completează, se semnează, se scanează în format .pdf şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line;

• Se vor lua în calcul doar cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
În perioada 09 august - 08 septembrie 2017, Ministerul Cercetării și Inovării a supus consultării proiectul de Pachet de informaţii pentru competiția 2017 – Program 1. Dezvoltarea sistemului național de CDI, Subprogram 1.1 Resurse Umane: Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora.
Persoane de contact:
Daniela MIHAI 90
Daniela Mihai
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 62
Fax:
+40 21 311 59 92
daniela.mihai@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-tineri-cercetatori-din-diaspora
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5459, O: 529]