Proiecte Eureka Traditional (Network), Eureka-Cluster si Eurostars

Scop:
Susținerea participării companiilor din România, în parteneriat cu organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor și a cunoștințelor, accesul la rețele transnaționale de colaborare.
1.500.000
RON
326.797
EUR
Fonduri totale
20
Proiecte depuse
5
Proiecte finanţate
Proiectele cu paginile web sunt disponibile aici.
DECONTARE

Pachet documente necesar decontării - 2018

Documentele de raportare se pot completa on-line în platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.
Forma tiparită a formularelor va fi generată automat de platforma www.uefiscdi-direct.ro/EVoC , pe baza informaţiilor introduse de contractor şi validate de ofiţerul de proiect al UEFISCDI şi va fi transmisă direct la sediul UEFISCDI sau prin poşta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, etaj 4, camera 423, sector 1, Bucuresti.

CONTRACTARE

Lista proiectelor EUREKA din portofoliu acceptate la finanţare de către MCI prin adresa 1443/31.05.2018

Lista proiectelor EUREKA din portofoliu acceptate la finanţare de către MCI prin adresa 1073/20.04.2018.
 • Rezultatele competiției EUREKA 2017, sesiunea I au fost aprobate de către MCI și transmise prin adresa nr. 3396/03.11.2017.

Lista propunerilor de proiecte acceptate spre finanțare

NOTĂ:
Data de începere a implementării proiectelor este 3 noiembrie 2017.

Contractarea se va face utilizând platforma on-line: www.uefiscdi-direct.ro/EVoC ce va fi disponibilă din data de 13 noiembrie 2017.

Pachet documente necesar contractării

Model Contract de finanțare

Anexe Contract de finanțare

 • Anexa V.1 - Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijloci și mari
 • Anexa V.2 - Declarație privind încadrarea în definiția organizației de cercetare, Condiţii cumulate
 • Anexa V.3 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii
 • Anexa V.4 - Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizației de cercetare
 • Anexa V.5A - Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari
 • Anexa V.5B - Declarație în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM
 • Anexa V.6 - Declarație privind nefinanțarea din alte surse
 • Anexa V.7 - Declaraţie pentru IMM - uri privind activitățile de inovare - servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru servicii de sprijinire a inovării
 • Anexa V.8 - Declaraţie privind validarea privind participarea întreprinderii
 • Anexa VII - Acord ferm de colaborare

Contestaţii depuse privind rezultatele preliminare - sesiunea I

Lista contestaţiilor
Rezultate preliminare sesiunea III

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 15 - 19 martie 2018 prin e-mail la adresa contestatiiCEE@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Rezultate preliminare sesiunea II

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 22 decembrie 2017 - 8 ianuarie 2018 prin e-mail la adresa contestatiiCEE@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

Rezultate preliminare sesiunea I

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui responsabil de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 20 – 24 octombrie 2017 prin e-mail la adresa contestatiiCEE@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.
Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiția EUREKA 2017 - se găsește aici.

Informare 14 februarie 2018
 • În data de 7 februarie 2018 a fost inițiat procesul de evaluare. Au fost alocate toate cele 6 fișe de evaluare.

Informare 15 decembrie 2017
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru un proiect. Raportul inițial de evaluare (și Fișa concatenată, dacă e cazul) au fost transmise către Directorii de proiect. În perioada 14 decembrie - 19 decembrie se primește punctul de vedere al Directorului de proiect legat de evaluare.

Informare 8 decembrie 2017
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 5 proiecte. Rapoartele inițiale de evaluare (și Fișa concatenată, dacă e cazul) au fost transmise către Directorii de proiect. În perioada 7 decembrie - 12 decembrie se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 20 noiembrie 2017
 • În data de 16 noiembrie 2017 a fost inițiat procesul de evaluare. Au fost alocate toate cele 18 de fișe de evaluare.

Informare 10 octombrie 2017
 • Etapa de evaluare individuală a fost finalizată pentru 6 proiecte. Rapoartele inițiale de evaluare (și Fișa concatenată, dacă e cazul) au fost transmise către Directorii de proiect. În perioada 9 octombrie - 12 octombrie se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 27 septembrie 2017
 • În data de 26 septembrie 2017 a fost inițiat procesul de evaluare. Au fost alocate toate cele 21 de fișe de evaluare.

Informare 17 iulie 2017

 • În data de 29 iunie 2017, UEFISCDI a transmis către MCI Pachetul de informaţii supus dezbaterii publice împreuna cu mesajele primite, pentru decizie şi aprobare. 
Sesiunea III

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
Rezultate preliminare ale procesului de verificare a eligibilităţii

Procesul de verificare a eligibilităţii

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite prin e-mail la adresa contestatiiCEE@uefiscdi.ro sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau la sediul UEFISCDI (Mendeleev 21-25, sector 1, etajul 3, camera 321) în perioada 16 - 18 ianuarie 2018.

*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 15 ianuarie 2018, ora 14:00, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.


Sesiunea II


Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii
*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI până în data de 6 noiembrie 2017, ora 14:00, propunerile de proiecte în cauză vor fi declarate neeligibile.


Sesiunea I

Rezultate finale ale procesului de verificare a eligibilităţii

Lista propunerilor de proiecte depuse în sesiunea III este disponibilă aici.

Lista propunerilor de proiecte depuse în sesiunea II este disponibilă aici.

Lista propunerilor de proiecte depuse în sesiunea I este disponibilă aici.
Pachet de informaţii, anexe si Contract de finanţare (aprobate prin Ordinul Ministrului Cercetării si Inovării 509/22.08.2017)

• Cererea de finanțare - Anexa I se va completa în platformă și va avea următoarele anexe:
• Declarație pe propria raspundere privind respectarea criteriilor EUREKA - Anexa III. 1
• Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi mari - Anexa III. 2
• Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare, condiţii cumulate - Anexa III. 3
• Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea întreprinderii - Anexa III. 4
• Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea organizaţiei de cercetare - Anexa III. 5
Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru întreprinderi mari - Anexa III. 6A
• Declaraţie în vederea certificării efectului stimulativ pentru IMM - Anexa III. 6B
• Declarație privind nefinanțarea din alte surse - Anexa III. 7
• Declaraţie privind validarea criteriilor de eligibilitate privind participarea întreprinderii - Anexa III. 8
• Declaraţie pentru IMM - uri privind activitățile de inovare - servicii de consultanță în domeniul inovării și pentru servicii de sprijinire a inovării - Anexa III. 9
• Declarația directorului de proiect care certifică, pe propria răspundere, legalitatea și corectitudinea informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în platforma de depunere - Anexa III. 10


• Fișa de evaluare - Anexa II
• Lista ţărilor participante - Anexa IV
Decizia ANCSI nr. 9281/13.08.2015 de aprobare a Schemei de ajutor de stat pentru Programul 3: Cooperare europeană și internațională

Calendar competiție:

Notă:

• Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare se va închide în data de 31 decembrie 2017, ora 16:00. Proiectele depuse în perioada 31 octombrie - 31 decembrie 2017 vor fi evaluate în cursul anului 2018.
• Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare este disponibilă la adresa: www.uefiscdi-direct.ro
• Modulul de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibil începând cu data de 28 august 2017
• Depunerea cererilor de finanțare este continuă.
Mesajele primite în urma dezbaterii publice provin de la întreprinderi și organizații de cercetare și sunt disponibile aici.
Persoane de contact:
Catalin MOLAGIC 90
Cătălin Molagic
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 87
Fax:
+40 21 311 59 92
catalin.molagic@uefiscdi.ro
Corina LICA 90
Corina Lică
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 84
Fax:
+40 21 311 59 92
corina.lica@uefiscdi.ro
Știri asociate:
27 Sep 2018

Rezultate finale proces de evaluare apel EUREKA Danube 2017 - II

Procesul de evaluare pentru proiectele depuse în apelul EUREKA Danube 2017 - II a fost finalizat, rezultatele finale sunt disponibile

26 Sep 2018

Rezultate finale evaluare proiecte competiție ROMÂNIA - ISRAEL

Procesul de evaluare pentru proiectele depuse în competiția România-Israel 2017 s-a încheiat, rezultatele finale sunt disponibile

https://uefiscdi.ro/proiecte-eureka-traditional-network-eureka-cluster-si-eurostars
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.807, O: 619]