Proiecte mobilităţi

Scop:
Consolidarea cooperării ştiinţifice între România şi țările partenere prin finanțarea bilaterală/multilaterală a mobilității cercetătorilor din aceste țări.
Competiţie cooperare bilaterală România – Franţa (Programul de Acţiuni Integrate Brâncuşi)
Identificator competiţie: PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2016
700.000
RON
0
EUR
Fonduri totale
62
Proiecte depuse
24
Proiecte finanţate
Pachet complet necesar contractării:
Notă : Contractul, împreună cu anexele sale, se depun semnate și stampilate, în dublu exemplar, la sediul UEFISCDI din str. Mendeleev, 21-25, sector 1, București, camera 623, etaj 6, urmând a fi introduse în platforma online www.uefiscdi-direct.ro .
Lista de rezervă propuneri de proiecte este disponibilă aici.

Lista propuneri de proiecte finanțate este disponibilă aici.
Lista experților care au participat la procesul de evaluare se găsește aici
Lista propunerilor de proiecte eligibile este disponibilă aici.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici.
Pachet de informații (aprobat prin Decizia ANCSI nr. 9059/23.02.2016)
Textul apelului comun pentru competiția de proiecte bilaterale Romania-Franța (Programul de Acțiuni Integrate Brâncuși) aprobat prin Decizia nr. 9275/17.06.2016

Declarații:
(se completează, se semnează, se scanează și se încarcă în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro)
Informații utile:

Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 25 iulie 2016.
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare este disponibilă la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanțare va fi disponibilă începand cu data de 04 iulie 2016.
În perioada 22 decembrie 2015 – 21 ianuarie 2016 a fost supus dezbaterii publice Pachetul de informații pentru competițiile de proiecte, de cercetare, finanțate în cadrul Programului 3 - Cooperare europeană și internațională, Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral, Proiecte de Mobilități, din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015 - 2020 (PNCDI III).
  • Document: Pachet de informații
  • În urma dezbaterii publice au fost primite 13 mesaje ce provin, cu precădere, de la cercetatori din universități și institute de cercetare.
Principalele teme ale mesajelor primite au fost: extinderea colaborării cu țari precum Finlanda, Brazilia, SUA; aplicațiile sa fie în limba engleza pentru a facilita comunicarea cu colaboratorii din străinatate; specificarea clară a complementarității finanțării cheltuielilor de mobilități cu finanțarea activităților de cercetare deja angajate; includerea unor categorii suplimentare de cheltuieli: indirecte, logistică, de cercetare; facilitarea accesului la astfel de proiecte pentru tinerii doctoranzi/postdoctoranzi.

Persoane de contact:
Adriana NITU 90
Adriana Niţu
Responsabil Tehnic Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 81
Fax:
+40 21 311 59 92
adriana.nitu@uefiscdi.ro
Claudia MUREA 90
Claudia Murea
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 302 38 64
Fax:
+40 21 311 59 92
claudia.murea@uefiscdi.ro
Olivia PUIU 90
Olivia Puiu
Responsabil tehnic - proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 82
Fax:
+40 21 311 59 92
olivia.puiu@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/proiecte-mobilitati
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5415, O: 538]