Soluţii - Sistem integrat pentru intervenţia rapidă la incidente CBRNE

Scop:
Consolidarea securității naționale prin finanțarea de activități CDI pentru oferirea de soluții la necesități identificate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
Identificator competiţie: PN-III-P2-2.1-SOL-2017-02
8.000.000
RON
1.777.777
EUR
Fonduri totale
4
Proiecte depuse
1
Proiecte finanţate
Rezultat licitație: 

Nr. oferta: PN-III-P2-2.1-SOL-2017-07-0086
Nume și prenume director proiect: Kuncer Victor
Instituție coordonatoare: INCDFM
Parteneri: IFIN-HH, INSEMEX, SC EXATEL SRL
Calitatea ofertei: câștigătoare
Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Sistem integrat pentru intervenţia rapidă la incidente CBRNE".
Competițiile organizate în cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitație restrânsă). Acestea se organizează conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările si completările ulterioare, și conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016.

Condiții minimale de participare:
 • Fiecare pontențial contractor poate depune o singură ofertă pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare* înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare;
 • Directorul de proiect nu îndeplinește calitatea de Director de proiect în altă ofertă depusă în cadrul aceleiași competiții.
*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2
 • Calendarul licitației
 • Lansare competitie:
  • Data lansare competiţie: 05.07.2017;
  • Bugetul max. al proiectului este de 8.000.000 lei;
  • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansării/publicării anunţului, potenţialii contractori trebuie sa transmită:
   • expresia de interes (Anexa I);
   • declaraţia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
   • expresia de interes împreună cu declaraţia de eligibilitate se pot depune până la data de 17.07.2017, ora 16.00, la sediul UEFISCDI din Bucureşti, str. Mendeleev nr.21-25, etaj 3, camera 321, sector 1, cod poștal 010362;
  • Documentația de participare la competiție va fi disponibilă potențialilor contractori selectați, după verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Persoane de contact:
Nicoleta Dumitrache
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 302 38 86
Fax:
+40 21 311 59 92
nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Mihaela Manole
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 302 38 63
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.manole@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.ro/solutii-sistem-integrat-pentru-interventia-rapida-la-incidente-cbrne
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4607, O: 483]