Programul Orizont 2020 al Comisiei Europene

UEFISCDI este agenţie parteneră atât în proiecte de tip ERA-NET/ERA-NET Cofund, finanţate la nivelul Subprogramului 3.2. Orizont 2020, ce au ca scop intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelenţă, cât şi în proiecte de tipul CSA (Coordination and Support Actions) ce vizează realizarea unor strategii de cercetare, studii, facilitarea accesului transfrontalier la infrastructura de cercetare, organizarea de conferințe etc.

În prezent este implicată în proiectele CSA:https://uefiscdi.ro/programul-orizont-2020-al-comisiei-europene
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4532, O: 397]